.

Тематика дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Згідно з Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» [5], студенту надається право обрати тему дипломної роботи із визначеного кафедрою переліку тем або запропонувати власну з обґрунтуванням доцільності її розроблення.
Теми дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають формуватися відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів за напрямом «Менеджмент» з урахуванням професійного спрямування «Менеджмент організацій та адміністрування»; наукових досліджень, які виконуються викладачами кафедри менеджменту, а також на замовлення підприємств і організацій за умови укладення відповідних договорів - у межах професійного спрямування випускника.
Тематика дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» розробляється та щорічно оновлюється кафедрою менеджменту.
Назва теми дипломної роботи має бути лаконічною, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи.
Згідно з поданими темами дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» готується та затверджується наказ, у якому за студентом закріплюється обрана тема роботи і призначається керівник.
Тема дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має бути ідентичною в наказі, завданні на дипломну роботу, титульному аркуші пояснювальної записки, відгуку, рецензії, документах ДЕК та в додатку до диплома.
Вибір теми дипломної роботи здійснюється за заявою студента згідно з формою, наведеною в додатку А, на імя завідувача кафедри. Тема дипломної роботи має бути узгодженою з керівником роботи, після чого передається відповідальному за організацію дипломних робіт на кафедрі.
Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 1282 разів