.

Орієнтовна форма план-графіку

Додаток 2

Орієнтовна форма план-графіку

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Завідуючий кафедрою міжнародного права 

____________________________________
"_____"_______________________ 2010 р.


ПЛАН-ГРАФІК
виконання дипломної роботи
студента денної (заочної) форми навчання
за спеціальністю "Міжнародне право"

1. Тема дипломної роботи: _______________________________
2. Мета та завдання роботи____________________________________________
3. Предмет дослідження ______________________________________________
4. Обєкт дослідження ________________________________________________
5. План дипломної роботи і терміни її виконання

План Термін
Вступ Дата
Розділ 1. Дата
Розділ 2. Дата
Розділ 3. Дата
Заключення Дата
Оформлення роботи, отримання відгуків та зовнішньої рецензії Дата
Подання  роботи, отримання відгуку та зовнішньої рецензії Дата
Подання роботи на кафедру для захисту, на підпис Дата
Захист роботи Дата
 
Підписи:
Студент ____________________________________________________________
Науковий керівник дипломної роботи ________________________________
 

Кожен студент чи студентка намагаються виглядати особливо, вирізнятися серед інших. Як варіант, можна купити щось особливе в магазинах, або звернути увагу на друк на тканині. Так, футболки на замовлення з вашим малюнком зроблять в цій компанії.
Дата публікації: 21.03.2012
Прочитано: 865 разів