.

Уніфікована структура та обсяг курсової роботи
УНІФІКОВАНА СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Традиційно склалася певна композиція курсових робіт з такими основними елементами:
1.    Титульна сторінка;
2.    Зміст;
3.    Список скорочень слів, словосполучень та умовних позначень (при необхідності);
4.    Вступ;
5.    Розділи основної частини;
6.    Загальні висновки;
7.    Список використаних джерел та літератури;
8.    Додатки (при необхідності).
Загальний обсяг курсової роботи – 25-35 друкованих сторінок (формат А4).
Курсова робота оформляється машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки).
Обсяг курсової роботи, як правило, складається з:
•    вступ (обсяг = приблизно 15%);
•    основна частина (обсяг = приблизно 65%);
•    висновки (обсяг = приблизно 10 %);
•    список використаних джерел та літератури (обсяг = приблизно 10%).
Кожна частина курсової роботи починається з нової сторінки.
Текст курсової роботи друкується шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервал на одній стороні аркуша. На аркуші робляться поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм., верхнє і нижнє – по 20 мм. Усі сторінки, окрім першої, нумерується. Номер сторінки проставляється зверху с права (тільки цифра).Дата публікації: 30.01.2012
Прочитано: 10165 разів