.

Використання соціальних мереж для реклами


ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РЕКЛАМИ


, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ    6
1.1. Суть та особливості соціальних мереж    6
1.2. Основні види та форми соціальних мереж    9

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РЕКЛАМІ    15
2.1. Вираження та етапи проведення реклами в соціальних мережах    15
2.2. Переваги та недоліки соціальних мереж    19

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РЕКЛАМИ    25

ВИСНОВКИ    31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ    33

ВИСНОВКИ

Таким чином, соціальна мережа – це соціальна структура утворена індивідами або організаціями. Вона відображає різноманітні зв’язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними вузами. Термін «соціальна мережа» в 1954 році ввів англійський соціолог Джеймс Барнс у збірці робіт «Людські стосунки».
Першим веб-сайтом, який пропонував можливості роботи із соціальними мережами, був classmates.com, який з’явився в 1995 році. У слід за ним, в 1997 році з’явився SixDegrees.com. Наразі, існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. Facebook – веб-сайт популярної соціальної мережі, що почав працювати 4 лютого 2004 року. MySpace – популярний соціально мережевий веб-вузол, що пропонує діалогову, орієнтовану на користувача мережу друзів, особистих профілів, блогів, груп, фотографій, музики і відео.  Twitter (Твітер; від англ. Twitter – «базікати») – соціальна мережа, яка являє собою мережу мікроблогів, що дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення (до 140 символів), використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти. Vkontakte.ru– соціальна мережа, російский аналог сервісу «Facebook».  Однокласники – соціальна мережа та один з найбільш відвідуваних сайтів російськомовного сектору Інтернету.
Варто зазначити, що соціальні мережі користуються величезною популярністю серед користувачів інтернету. Більшість користувачів, які відвідують дані ресурси, перебувають у психологічно розслабленому стані під час свого спілкування з тими, кого вони самі додають у свої друзі. Саме це робить рекламу в соціальних мережах ефективною. Рекламуватися можна кількома способами: перший полягає в тому, що укладається договір з адміністрацією ресурсу на надання рекламних площ і розміщуються стандартні банери в узгоджених місцях, а другий – це прихована реклама.
Узагальнимо, що можливі такі форми поширення реклами: контекстна реклама; банерна реклама; реклама у додатках; рекламні групи, рекламні аккаунти, зустрічі, сервіс «оголошення»; рекламні повідомлення, статуси. Основними перевагами поширення реклами через соціальну мережу є: цільовість, результативність, дешевизна, масовість, вірусність. До недоліків розміщення реклами в соціальній мережі віднесемо такі: інтернет не є масово доступним, все менше і менше людей довіряють рекламі в Інтернеті через бурхливий розвиток фіктивних пропозицій у перші роки існування такої послуги; володарі сайтів або банерних мереж часто приховують свою статистику, що вводить в оману потенційних клієнтів.
Маємо підкреслити, що соціальні мережеві сайти міцно вписані у віртуальний простір. Наявні статистичні дані показують, що, ініціюючи і підтримуючи відносини за допомогою соціальних медіа є головним елементом on-line діяльності для багатьох Internauts. Маркетинговий потенціал таких типів сайтів соціальних мереж зростає, про що свідчить наше дослідження.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Вконтакті [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– назва з екрана.
2.    Все про соціальні мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
3.    Джефкінс Ф. Реклама: Практ. Посіб.: Пер. З 4-го англ. Вид./ під ред. Д. Ядіна. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456с.
4.    Еволюція соціальних мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
5.    Кортленд Л. Бове, Уильям Ф. Аренс. Современная реклама: Пер. с англ./под ред Бове Л. Кортленда. – Тольятти: Изд. Дом «Довгань», 1995. – 704 с.
6.    Крамаренко В.І. Маркетинг: Навч. посібн. / під ред. В.І.Крамаренка, Б.І.Холода. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258 с.
7.    Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / под ред. А.Н. Лебедева-Любимова. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
8.    Левешко Р. Анализ эффективности рекламы / под ред. Р. Левешко. – К.: Вира-Р, 2001. – 112с.
9.    Лейн У.Р., Рассел Дж., Реклама / под ред. У.Р. Лейна. – СПб.: Питер, 2004. – 538 с.
10.    Лифинцев Н.А. Реклама: теоретико-методологический аспект: Учебно-методическое пособие / под ред. Н.А. Лифинцева. – К.: ИППР, 2002. – 62 с.
11.    Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібн. / під ред. Т.І. Лук’янець. – К.: КНЕУ, 1998. – 275 с.
12.    Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг / под ред. Т.Д. Масловой. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.
13.    Назайкин А.Н.  Иллюстрирование  рекламы / под ред. А.Н. Назайкина. – М.: ЭКСМО, 2004. – 320 с.
14.    Назайкин А.Н. Рекламная деятельность газет и журналов: Практ. пособие / под ред. А.Н. Назайкина. – М.: РИП-Холдинг, 2002. – 205 с.
15.    Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / під ред. Б.А. Обритько. – К.: МАУП, 2009. – 240 с.
16.    Однокласники [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– назва з екрана.
17.    Панкратов Ф.И., Баженов Ю.К., Серегина Т.К. Рекламная деятельность / под ред. Ф.И. Панкратова. – М.: Маркетинг, 2001. – 364 с.
18.     Переваги використання соціальних мереж у маркетингових цілях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
19.    Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика / под ред. Е. Песоцкого. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 320 с.
20.    Полукаров В.Л., Головлева Е.Л. Рекламная коммуникация / под ред. В.Л. Полукарова. – М.: Палеотип, 2002. – 344 с.
21.    Рейтинг соціальних мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
22.    Ромат Е.В. Реклама: Учебник / под ред. Е.В. Ромата. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., Харьков: Студцентр, 2000. – 480 с.
23.    Семенов Б.Д. Рекламный менеджмент: Учебн. пособие / под ред. Б.Д. Семенова. – М.: Маркетинг, 2001. – 272 с.
24.    Сиссорс Дж. Рекламное медиа-планирование / под ред.Дж. Сиссорса. – СПб.: Питер, 2010. – 460 с.
25.    Соціальна мережа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
26.    Соціальна мережа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
27.    ТОП-20 украинских брендов в facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
28.    Уеллс У., Бернет Дж. Реклама: принципы и практика / под ред. У. Уеллса. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с.
29.    Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное дело: Учебник / под ред. Э.А. Уткина. – М.: ТАНДЕМ, 1998. – 218 с.
30.    Що таке соціальні мережі? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
31.    Юськів Б.М. Методи аналізу друкованих ЗМІ. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Б.М.Юськів. – Острог: НУОА, 2004. – 56 с.