Перспективи входження України в світове господарство

ПЛАН

Вступ                                                                     
1. Сутність  і  основні  поняття  світового  господарства.                         
         1.1.  Об’єктивні  основи  розвитку  світового  господарства.               
1.2.  Сутність  економічних  законів  світового  господарства.           
2. Проблеми  входження  України  в  світове  господарство.                  
2.1.  Причини  відсталості  України  у  світогосподарських  зв’язках.
2.2.  Важливість  іноземних  інвестицій  та  конкурентоспроможність                                        
         українських  товарів.
3. Перспективи  входження  України  в  світове  господарство.
3.1.  Шляхи  покращення  зовнішньоекономічної  діяльності  України.
3.2. Спільні    підприємства   як   вихід    із    складного    економічного
        становища.
    Висновки
    Список  використаної  літератури
    Додатки

СПИСОК    ВИКОРИСТАНОЇ    ЛІТЕРАТУРИ

1.  Мочерний  С.  Основи  економічних  знань / Київ.  FEMINA.- 1996. РозділV 
2.  Конституція  України. / Економічні  закони  України.
3.    Ватманюк  Г.  та  ін.  Макроекономіка  /Київ.  Заповіт.- 1997.  Розділ  15.
4.    Климко  Н., Нестеренко В. та  ін. Основи  економічної  теорії / Київ.  Вища  школа.  Частина  VII.
5.    Ревенчук  К.  Проблеми  іноземних  інвестицій //Економіка  України.-    1998.- №1
6.    Макконел  К. Р., Брю  С. Л.  Економікс /Москва. Республіка.- 1992.-   Часть 1. Глава 8
7.    Паламарчук  В. Важлива  умова  економічного  зростання// Економіка  України.- 1997.- №6
8.    Філіпенко  А.,  Шнирков  О. Новий  етап   зовнішньоекономічних  зв’язків  України// Економіка  України.- 1998.-  №1
9.    Литвиненко  О., Стариков  О.  Цифрові  показники  екномічного  життя  України//Економіка  України.- 1997.-№7
10.      Ландарь  І.  Особливості  залучення  іноземних  інвестицій  в  Україну// Економіка  України.- 1998.- №12
11.     Василенко  Ю.  Експортна  діяльність  України// Економіка  України. – 1998.- №7