Нова посилена угода між Україною та ЄС особливості переговорного процесу та перспективи асоціації

 
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Етапи та особливості переговорів між Україною та ЄС стосовно нової посиленої угоди………………………………………………………...…..6
1.1. Створення інституційних засад переговорного процессу…………….…6
1.2. Позиції сторін……………………………………………………………....8
РОЗДІЛ 2. Угода про асоціацію як організаційно-правовий механізм відносин ЄС з третіми країнами…………………………………………………………………………..16
РОЗДІЛ 3. Перспективи політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС………………………………………………………………..…24
3.1. Формування зони вільної торгівлі – як ключовий елемент нового базового договору………………………………………………………………..24
3.2. Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС……………………..28
3.3. Порядок денний асоціації Україна–ЄС…………………………………....31
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………..37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
А. Джерела:
1. Другий спільний звіт про прогресс у переговорах стосовно нової посиленої угоди між Україною та ЄС/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
2. Спільна заява Саміту Україна – ЄС[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
3. Спільна заява щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - Назва з екрану.
4. Спільний звіт про прогрес у переговорах стосовно нової посиленої угоди між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
5. Спільний звіт Спільного Комітету старших посадових осіб щодо прогресу в імплементації Порядку денного асоціації Україна – ЄС Раді з питань співробітництва між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Назва з екрану.
6. Третій спільний звіт про прогрес у переговорах стосовно нової посиленої угоди між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - Назва з екрану.
7. Указ Президента України  “Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – Назва з екрану.
8. Указ Президента України “Про деякі питання переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - Назва з екрану.
9. Action plan on visa liberalization [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  - Назва з екрану. 
Б. Література:
10. Бабанін О. Нова посилена угода “Україна – ЄС”: здобутки та перспективи для України/ О. Бабанін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
11. Бабанін О. Проблеми і перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС/ О. Бабанін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
12. Григорець Т. Європейська політика сусідства та потенціал нової Посиленої угоди Україна-ЄС як чинники європейської інтеграції України/ Т. Григорець, С. Гуцал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Заголовок з екрану.
13. Дір І. Правові засади євроінтеграційного розвитку України: сучасні реалії та перспективи/ І. Дір, З. Макаруха [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Заголовок з екрану.
14. Загальна інформація стосовно переговорів щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. Назва з екрану.
15. Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.biznes.od.ua/files/Zona_svobod_torgovli.doc. - Назва з екрану.
16. Експерти фіксують “дуже повільний” поступ у євроінтеграційних реформах  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Назва з екрану.
17. Євроінтеграційний поступ України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Назва з екрану.
18. Єлісєєв К. Україна-ЄС: що день прийдешній нам готує?/ К. Єлісєєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Заголовок з ерану.
19. ЄС – Україна: економічні наслідки та перспективи Європейської Політики Сусідства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Назва з екрану.
20. Новий базовий договір між Україною та ЄС: пропозиції експертів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Назва з екрану.
21. Саліженко О. Безвізовий режим з ЄС: Надскладний іспит України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Заголовок з екрану.
22. Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі [Текст]/ Т. Сидорук . – Львів: Літературна агенція “Піраміда”. – 2010. – 354 с.
23. Силіна Т. Безвізова ПЛАНка/ Т. Силіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  . – Заголовок з екрану. 
24. Сірук М. Андрій Веселовський: питання про розширення щодо України дуже важливе для ЄС/ М. Сірук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Заголовок з екрану.
25. Сушко О. Візовий діалог між Україною та ЄС: моделі та перспективи/ О. Сушко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: h. - Заголовок з екрану.
26. Сушко О. Філіпчук В. Договір про асоціацію з ЄС: чи такий вже необхідний/ О. Сушко, В. Філіпчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Заголовок з екрану.
27. Порядок денний асоціації: проміжний інструмент взаємодії в очікуванні майбутньої базової угоди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Назва з екрану.
28. Путін “розпереживався” за Україну через зону вільної торгівлі з ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Назва з екрану.
29. Ярошкевич М. Лібералізація візового режиму між ЄС та Україною: оцінка готовності України/ М. Ярошкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . - Заголовок з екрану.
30. Kuspys P. Ukraina i Unia Europejska – czlonkostwo czy partnerstwo?/ P. Kuspys [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Заголовок з екрану.