Митні платежі - призначення та особливості обрахування

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 6
1.1 Митний Кодекс України як основний інструмент митної політики держави
1.2 Поняття та функції митних платежів 10
1.3 Класифікація митних платежів 13

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ОБРАХУНКІВ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 17
2.1 Митні збори як різновид митних платежів 17
2.2 Механізм нарахування та сплати акцизного збору при переміщенні товарів через митний кордон України 22
2.3 Особливості нарахування податку на додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон України 30

ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Юлдашев О. Х. Митне право України: навч. посібник для вищої школи / О. Х. Юлдашев. – К., 2009. – 232 с.
2. Митний Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана
3. Юлдашев О. Х. Митне право України: навч. посібник для вищої школи / О. Х. Юлдашев. – К., 2009. – 232 с.
4. Там само.
5. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності/О.П. Гребельник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 488 с.
6. Дубініна А. А. Митна справа: підручник/А.А. Дубініна. – К., 2010. – 320 с.
7. Там само.
8. Гіжевський В.К. Митне право України: навч. Посібник/В.К. Гіжевський. – К., 2009. – 204 с.
9. Там само
10. Там само
11. Кулик П. Л. Податок на додану вартість в умовах інтеграції України до ЄС / П. Л. Кулик // Збірник наукових праць НУДПСУ. – 2010. – № 1. – С. 180–185.
12. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності/О.П. Гребельник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 488 с.
13. Там само
14. Дубініна А. А. Митна справа: підручник/А.А. Дубініна. – К., 2010. – 320 с.
15. Там само
16. Там само
17. Рева Т. М. Вплив митно-тарифного регулювання імпорту на регіональні товарні ринки / Т. М. Рева, М. С. Кузьміна // Вісник Академії митної служби України. – 2009. – № 2. – С. 96–103.
18. Там само
19. Вишневский В. П. Налогообложение: теории, проблемы, решения / Вишневский В. П., Веткин А. С., Вишневская Е. Н. и др.; под. общ. ред. В. П. Вишневского. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.
20. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності/О.П. Гребельник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 488 с.
21. Юлдашев О. Х. Митне право України: навч. посібник для вищої школи / О. Х. Юлдашев. – К., 2009. – 232 с.
22. Закону України «Про гуманітарну допомогу» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 зі змінами та доповненнями від 15.12.2009. – № 51. – 451 с.
23. Інструкція Про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб’єктами господарської діяльності від 23.05.2011. – № 409.
24. Там само
25. Там само
26. Там само
27. Там само
28. Податковий Кодекс України/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011 зі змінами та доповненнями від 23.02.2012. – № 13-17. – 112 с.
29. Там само
30. Там само
31. Там само
32. Там само