Господарсько-договірні документи

ЗМІСТ


ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ ДОКУМЕНТІВ 5
РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ДОГОВІРІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 9
2.1 Поняття трудового договору 9
2.2 Види трудового договору 11
РОЗДІЛ III. КОНТРАКТ ТА УГОДА ЯК ОСОБЛИВІ ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 27
3.1 Поняття трудового контракту в законодавстві України про працю 27
3.2 Порядок укладення контракту 30
3.3 Зміст контракту 31
3.4 Поняття та особливості трудових угод 33
ВИСНОВКИ 37
ЛІТЕРАТУРА 39
ДОДАТКИ 40


ЛІТЕРАТУРА

1. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів.// Підприємництво. Господарство.Право. – 2001. – №2. – с.48. 
2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник. – К., 1998
3. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту.// Підприємництво. Господарство. Право. – 2001. – №3. – с.42. 
4. Гордеева Ю. Контракт на временную занятость в трудовом праве.// Предпринимательство.Хозяйство. Право. – 2000. – №1. – с.29. 
5. Луценко А. Некоторые аспекти применения контрактной формы трудового договора.// Підприємництво. Господарство.Право. – 2001. – №1. – с.54. 
6. Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора // Підприємництво. Господарство.Право. – 2001. – №4. – с.79. 
7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К., 2008
8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К., 2007
9. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: навчальний посібник. – К: Вентури, 1996
10. Степанова П. Экзамен для преподавателя // Юридическая практика .-10 июля 2002 (№ 28) .- с.11.