Оцінка ліквідності комерційного банку

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3
1.Економічні аспекти ліквідності комерційного банку………………………...5
1.1 Сутність ліквідності та її місце в оцінці діяльності банку…………5
1.2 Способи управління ліквідністю банку……………………………..9
1.3 Нормативне регулювання ліквідності банку………………………13
2.Оцінка ліквідності  банку (на прикладі ЗАТ КБ “Приватбанк”)…………...17
          2.1  Загальна характеристика об’єкту дослідження (ЗАТ КБ “Приватбанк”)……………………………………………………………………17
2.2   Оцінка  ліквідності методом коефіцієнтів…………………………20
2.3   Оцінка факторів, що впливають на ліквідність банку…………….24
3.Шляхи покращення управлінням ліквідністю банку………………………..29
Висновки…………………………………………………………………………39
Список використаних джерел…………………………………………………..43
Додатки…………………………………………………………………………...45

Використана література
1.    Закон України “Про банки і банківську діяльність”// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2000 –  № 40 –  с. 297.
2.    Постанова правління Національного банку України “Про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності  банків в України” від 28 серпня 2001 року, № 368.
3.    Васюренко О.В. Банківські операції: навчальний посібник – 2-ге видання, випр. і доп. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2001 – 255 с.
4.    Герасимович А.М., Алєксєєнко М.Д. Аналіз банківської діяльності. За ред. Герасимовича А.М. – К.: КНЕУ, 2000 – 599 с.
5.    Енциклопедія банківської справи України/За ред. Стельмак С.В, та ін. – К.: Молодь, 2002 – 800 с.
6.    Коцюба Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків – 3-тє видання – К.: Алєрта; Львів: ЛБІНБУ, 2003 – 500 с.
7.    Мишкін і Фредерік С. Економіка грошей, банківської страви і фінансових ринків/ Пер. з англ.  Панчишин С. та ін. – К.: Основи, 1998 – 963 с.
8.    Тиркало Р.І. Фінансовий аналіз комерційних банків: основи теорії;  експрес діагностика, рейтинг. Навч. посібник, – К.: Слобожанщина, 1999. – 236 с.
9.    Вісник НБУ: щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України – 2004 - №3 – с. 48-52.
10.    Вісник НБУ: щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України – 2004 - №6 – с. 48-52.
11.    Вісник НБУ: щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України – 2004 - №9 – с. 48-54.
12.    Вісник НБУ: щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України – 2004 - №12 – с. 38-44.
13.    Вісник НБУ: щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України – 2004 - №6 – с. 44-50.
14.    Наталія Задерей. Інстинкт накопичення//Галицькі контракти – 2005 – №43 – с. 32-35.
 
 

Студентські статті