.

Вплив ЗМІ на розвиток дипломатичних відносин

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ    
1.1 Поняття „інформація” та її подача в ЗМІ    
1.2 Дипломати як споживачі новин    
1.3 Міф таємних переговорів    
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ЇХ ВИСВІТЛЕННЯ В ЗМІ    
2.1 Випуск новин та полегшення переговорів    
2.2 Дисфункція гласності     25
ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    33
1.    Закон України «Про інформацію»// Відомості Верховної Ради;
2.    Багиров З.Г. Основи телевизионной журналистики. – М., 1987. – 310 с.
3.    Бауман Ю. Міфологія в суспільній свідомості України (аналіз української преси) // Історична міфологія в сучасній українській культурі. — К., 1998. – С. 5-67
4.    Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 1995. – 387 с.
5.    Введение в теорию журналистики. Учеб. пособие. / Прохоров Е. П., Гуревич С. М., Ибрагимов А.-Х.-Г. и др. – М.: Высш. шк., 1980. – 287 с.
6.    Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. - М., 1990. – 189 с.
7.    Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. – Л.,1974. –  с. 98
8.    Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікації. – К., 1993. – 218 с.
9.    Князев А. Journalism on the conflict handbook. – М., 1999. – 230 с.
10.    Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. – Санкт-Петербург., 2000. – с.315
11.    Королько В. Основи паблік рілейшнз. – К., 1997. – 341 с.
12.    Локшина С.М. Краткий словар иностранных слов. – М., 1971. –  с. 127
13.    Abel E. The Missile Crisis. – New York: Bantam Books, 1966. – p. 214;
14.    Acheson D., Present at the Creation: My Years in the State Department. – New York: New American Library, 1970. – p. 410;
15.    Alan S. Whiting, China Crosses the Yalu. – New York: Macmillan, 1960. – p. 140;
16.    Harry S. Truman Years of Trial and Hope. – New York: Doubleday, 1956. – p. 216.
17.    Hilsman R. To Move a Nation. – New York: Doubleday, 1967. – p. 251;
18.    John R. Thomas Soviet Behavior in the Quemoy Crisis of 1958, Orbis, Vol. 6, No. 1, Spring, 1962. –  p. 45;
19.    Kenneth T. Young Negotiating with the Chinese Communists. – New York: McGraw-Hill, 1968. – р. 340;
20.    Kenneth T. Young Negotiating with the Chinese Communists: The United States Experience, 1953-1967. – New York:McGraw-Hill, 1968. – p. 231;
21.    Lester B. Pearson Diplomacy in the Nuclear Age. – Cambridge: Harvard University, 1992. – p. 221;
22.    Manning R. International News Media//in Arthur S. Hoffman, ed., International Communication and the New Diplomacy. – Bloomington: Indiana University Press, 1968. – p. 156;
23.    Murphy R. Diplomat Among Warriors. – New York: Doubleday, 1964. – p. 415;
24.    Oran R. Young, The Politics of Force. Bargaining During International Crises. – Princeton, N.J., Princeton University Press, 1968. – p. 241;
25.    Robert J. Manning Foreign Policy and the People's Right to Know// Department of State Bulletin, Vol. 50, June 2, 1964. – pp. 871-872
26.    Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations. – Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970. – р.123;
27.    Sulzberger C. L., A Long Row of Candles. – New York: Macmillan, 1969. – p. 492;
28.    Sulzberger C. L., The Last of the Giants. – New York: Macmillan, 1970. –  p. 175;
29.    Turner Joy C. How Communists Negotiate. –  New York: Macmillan, 1955. – p. 310.