Іноземні інвестиції в економіці України 2006-2011

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ    6
1.1 Іноземні інвестиції: поняття та характеристика    6
1.2 Типологія іноземних інвестицій в Україні    8
1.3 Характеристика сучасної законодавчої бази, що регулює іноземне інвестування в Україні    15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В 2006-2010 РР    21
2.1 Проблеми залучення іноземного капіталу    21
2.2 Обсяг іноземних інвестицій у 2006-2010 роках    26
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В І ПІВРІЧЧІ 2011 РОКУ    32
ВИСНОВКИ    36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» зі змінами та доповненнями від 14.12.2010.
2.    Закон України «Про власність» зі змінами та доповненнями від 14.09.2006.
3.    Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» зі змінами та доповненнями від 08.07.2010.
4.    Закон України «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» « зі змінами та доповненнями від 19.01.2006.
5.    Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10.09.1991.
6.    Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами та доповненнями від 07.07.2011.
7.    Закон України «Про інвестиційну діяльність» зі змінами та доповненнями від 17.02.2011.
8.    Закон України «Про інноваційну діяльність» зі змінами та доповненнями від 08.09.2011.
9.    Закон України «Про концесії» зі змінами та доповненнями від 08.07.2011.
10.    Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» « зі змінами та доповненнями від 06.09.2005.
11.    Закон України «Про міжнародні договори України» зі змінами та доповненнями від 2004.
12.    Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» зі змінами та доповненнями від 23.12.2010.
13.    Закон України «Про приватизацію державного майна» зі змінами та доповненнями від 07.07.2011.
14.    Закон України «Про режим іноземного інвестування» зі змінами та доповненнями від 12.22.2010.
15.    Конвенція країн СНД «Про захист прав інвестора» від 28.03.1997року, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав інвестора».

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

16.    Бондарєв Тимур – Іноземні інвестиції в Україні – законодавче регулювання // Юридичний журнал Юстініан. – 2004. – №20(32).
17.    Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: Стан, проблеми і перспективи. – К.: Товариство «Знание», КОО, 2002. – 318 с.
18.    Борщенко В. В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку // Фінанси України. – 2003. –№ 10. – с 108-115.
19.    Вінник О. М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 412 с.
20.    Віноградова Г. – Іноземне позикове інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання // Право України. – 2000. – № 1.
21.    Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій. // Фінанси України . – 2009. – №4. – С.99-108.
22.    Діденко Я. О. Удосконалення прямого іноземного інвестування// Фінанси України. – 2001. – № 12. – с. 96–105.
23.     Дозорець Ольга – Деякі практичні аспекти здійснення іноземного інвестування в Україні // Юридичний журнал Юстініан. – 2007. – №20.
24.    Козлов С. – Інвестиційна парадигма української економіки, або як звабити капітал на законних підставах // Юридичний журнал Юстініан. – 2007. – №20.
25.    Колосов О. Іноземні інвестиції в економіку України: користь чи небезпека? // Економіка України. – 2010. – №8. – С.6-12
26.    Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економічна мотивація іноземного інвестування в Україні // Фінанси України. – 2010. – №4. – С.82-88
27.    Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. Навч. Посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 376 с.
28.    Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України. – 2010. – №8. – С.61-65
29.    Омельянович Л.А., Філіпенко Т.В., Гладкова О.В. Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2010. – №6. – С.73-78
30.     Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І. Г. та ін.. Інвестологія: наука про інвестування:Навчальний посібник / За ред. док. екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008 – 264 с.
31.    Самовалов В. Що стримує залучення іноземних інвестицій? // Урядовий кур’єр. – 17 лютого 2010. – №85. – С.7
32.    Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підручник / За ред. В. Г. Федоренка. – К.: МАУП, 2007. – 408с.
33.    Шубіна Л. Економічна сутність іноземних інвестицій – як об’єкт обліку й аналізу. // Вісник КНТЕУ. – 2007. –№1. – С. 108-116.
34.    Державна підтримка українського експорту/електронний ресурс. – Режим доступу: 
35.    Державний комітет статистики/електронний ресурс. – Режим доступу: 
 
 

Студентські статті