Форми державного правління

 
                                                 ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Поняття та види державного правління…………………................6
    1.1.     Монархія……………………………………………………….……....9
    1.2.     Республіка………………………………………………………..…...12
    1.3.     Змішані форми правління……………………………………..……..14
РОЗДІЛ 2. Форми державного правління в Україні………………….……....17
ВИСНОВКИ………………..................................................................................24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................25СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Авксентьєв О., Крисенко О., Мовчан У., Роботяга У. // Аналітична записка. Роль уряду в країнах зі змішаною формою правління: висновки.  Х.: Український Регіональний філіал НІСД.
2.    Бабкіна О. В., Горбатенко В.П., навч. підруч.// Політологія. – К.:ВЦ «Академія», 2003.
3.    Гелей С. Д., Рутар С. М., навч. посіб.// Політологія.
4.    Зайчук О. В., Оніщенко М. Н., підруч. // Теорія держави і права. «Академічний курс».
5.    Зінчук Д. О., інтерек. посіб.// Теорія держави. – Острог, 2010.
6.    Копєйчєков В. В.,// Правознавство.
7.    Кузьма Т. М.,//Політологія Форма державного правління: проблеми і шляхи вирішення.
8.    Коліушко І., Кириченко Ю.,// Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту. – Центр політико-правових реформ, 2009.
9.    Коліушко І., Кириченко Ю., Журба Я.,// Правовий аналіз президентського проекту нової редакції Конституції України. – Центр політико-правових реформ, 2009.
10.    Мартинюк Р. С.,// Форма пправління в Україні: політико-правовий аналіз.
11.    Цвік М. В., Ткаченко В. Д., Петришина О. В.,//Право: Загальна теорія держави і права.
12.    Шляхтун П. П.,// Політологія (теорія політичної науки). – К.: Либідь, 2002.
13.    Юридичний журнал «Право України» Загальноперіодичне видання ТОВ. «Вид. Дім «Ін Юре»/10/2009.