Поняття реклами та її вплив на людину засобами психолінгвістики

 
                                                    ЗМІСТ  

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
1.1. Поняття та класифікація реклами
1.2. Основні види та типи реклами
1.3 Функції реклами
1.4. Реклама як засіб комунікації та її цілі
1.5. Психолінгвістичний вплив на рекламний текст
РОЗДІЛ 2 ВЗАЄМОДІЯ РЕКЛАМИ І СУСПІЛЬСТВА. ПСИХОЛІНГВІСТИКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ
2.1. Психологічні характеристики реклами
2.2. Психолінгвістичні методи і механізми реклами
2.3 Вплив реклами на людину
2.4.Психолінгвістика рекламного тексту 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
 
                                  


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1.   Адельгейм И. Постмодернизм как "посттравматический опыт" в       польской прозе 90-х годов // Вопросы литературы. – 2001. - № 16. – C. 172 – 198.
2.   Алпатов М.В. Немеркнущее наследие: [Изобразительное искусство и архитектура]: Книга для учителя – М.: Просвещение, 1990. – 302 с.
3.   Андреев Л. Художественный синтез и постмодернизм // Вопросы литературы. – 2001. – № 1. – C. 3-29.
4.   Балла О. Праздник не послушания: Постмодернизм принято называть старостью европейской культуры, а он, между тем похож на подростка. // Лицейское и гимназистское образование. – 2004. - № 7. – C. 26-34.
5.   Бауман З. Индивидуализированное общество. – М., 2002.
6.   Бегун Б. Феномен постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. - № 3. – С. 3-9.
7.   Болєцький В. Лови на постмодерністів // Критика.- 2001. - № 7-8. – С. 8-13.
8.   Гассан І. Чим є постмодернізм і чим він стане? Літературні і культурні аспекти // Американська література після середини ХХ ст. Матеріали міжнародної конференції. К. , 2000. – 22 с.
9.   Гертлан О. Хаодиссея в зеркале Интернета. // Лицедейское и гимназическое образование. – 2004. - № 7. – С. 35-39.
10. Гладишев В. Як розгадати "сни людства?" (До вивчення поняття "постмодернізм") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. - № 5-6. – С. 11-13.
11.  Гундорова Т. Ностальгія та реванш: Український постмодернізм у лабіринтах національної ідентичності // Кур’єр Кривбасу. – 2001. - № 144 (лист). – С. 165-172.
12. Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология и "вызовы" постмодернизма // Вопросы психологии. - 2002. - № 3. - С. 119-132.
13. Денисова Т. Сиваченко Т. На практиці ХХст.: постмодернізм, мультикультуралізм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - № 1. - С. 49-50.
14. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири /// Слово і час. - 1995. - № 2. - С. 18-28.
15. Дубовик О. Поезія і правда нового мистецтва: [Про роль постмодернізму в сучасному світі] // Сучасність. - 1994. - №78. - С. 149-156.
16. Ельвіра Іллюшина. Глобалізація і постмодерне суспільство // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - №4. – С. 79 – 98.
17. Затонський Д.В. Роман П. Зюскінда “Запахи” у дзеркалі літературознавства// Всесвітня література. – 2002.–№5-6.–  с.71-74
18. Зюскінд П. “Запахи. Історія одного вбивці”.– Всесвіт.–1993.–№11-12.– с.3-101.
19. Ільїн І. Зваба симулякрами (постмодерн.) // Зарубіжна література - 2003. - № 13 (квіт.). – С. 20-21.
20. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. - М.: INTRADA. - 2001. - 284 с.
21. Киченко О. Постмодернізм і роман: метаморфози традиційного жанру // Всесвіт. - 2004. - № 11-12. - С. 176-179.
22. Поліщук Я. Випробування постмодернізмом // Критика. - 2002. - березень - С. 28-30.
23. Фізер І. Постмодернізм: post /antе / modo – терміни із нульовим значенням //Сучасність. - 1998. - № 11. - С. 117-124.
24. Черненко О. Постмодернізм: Український аспект // Всесвіт. - 1997. - № 8-9. - С. 148-151.
25. Шліпченко С. Архітектурні принципи постмодернізму. - К.: Дніпро, 2000.- 240 с.