.

Мова червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки Кассандра

ЗМІСТ
     ВСТУП…………………………………………………………………………3
     РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  НАПИСАНЯ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА»…………………………………………………….6
1.1    Історизм мислення Лесі Українки……………………………………….6
1.2    Особливості літературного жанру драматичної поеми………………..8
1.3    Втілення в драмі «Кассандра» філософсько-етичних поглядів Лесі Українки…………………………………………………………………9
1.4    Мова символів − творчий метод Лесі Українки………………………12
    РОЗДІЛ 2 МОВА ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА»…………………………………………….14
      2.1 Аналіз сюжету, композиції драматичної поеми. Конфлікт твору. Герої п\'єси……………………………………………………………………………….14
      2.2 Вплетення червоного кольору в канву драматичного твору………….18
      2.3 Мова червоного кольору в поемі − мова віщих знаків………………..20
    ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...21
    СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..27СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К.: Либідь, 2001.−264 с.
2.    Гегель «Естетика»
3.    Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація.−Львів: Літопис, 1997.
4.    Забужко О. Notre Dame d'Ukraine. Українка в конфлікті міфологій.− К.: Факт, 2007.− 640с.
5.    Зборовська Н. Код української літератури.−К.: Академвидав «Сер монограф»,2009.− 504с.
6.    Лосєв А. Ф. Проблема символов и реалистическое исскуство.−М.: Исскуство.− 1986.−367с.
7.     Костенко А. Леся Українка.Коментарі//Спогади про Лесю Українку.−К.,1971.

8.     Леся Українка. Усі твори в одноному томі.−К.: Перун,2008.−1366с.
9.    Макаров А. М П'ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво: нариси з психології творчості.− К.: Радянський письменник,1990.− 285 с.
10.    Саєнко В.; Пономаренко І. Мистецький і творчий метод у «Кассандрі» Л. Українки.−в кн.: Проблеми сучасного літературознавства.− Одеса,1977−114с.
11.    Петров В. Драматична поема Л. Українки «Кассандра».−К.: Вісник АН УРРС,1991−№2.
12.    Енцыклопедия символов, знаков, емблем. –М.: СП6.,2005.−608с.
13.     Словник античної міфології.− К.: Наукова думка,1989.−240 с.
14.    Відюк О.Мова віщих знаків у стилі Лесі Українки та Ліни Костенко.
15. Білецький О. Трагедія правди.