.

Органи центральної влади УНР доби Директорії

ЗМІСТ
ВСТУП
          РОЗДІЛ І. Директорія як орган верховної влади
1.1.     Утворення Директорії
1.2. Зовнішньо-політична діяльність
РОЗДІЛ ІІ. Спроба створення органів законодавчої влади
2.1.    Проекти створення законодавчих органів
2.2. Початок законодавчої діяльності                                  2.3.   Законодавство
РОЗДІЛ III. Рада народних міністрів – як орган виконавчої  влади
3.1. Загальний стан виконавчої влади
3.2. Функції Ради народних міністрів 27
3.3. Порядок формування уряду 30
3.4. Виконавча влада на місцях 33
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Будков Д., Веденєєв Д. Система зовнішньополітичного інформування в часи Директорії // Політика і час. - 1993. - № . 10. - С. 69-70.
2. Багатопартійна українська держава на початку ХХ століття. Програмні документи перших українських політичних партій. - К., 1992. - С. 5.
3. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопед. довідник. - К., 1987. - С. 86.
4. Винниченко В. Відродження нації. - Т. 3. - С. 156.
5. Винниченко В. Відродження нації. - Київ-Відень, 1920. - Т. 3. - С. 175-176.
6. Гунчак Т. Вказ. праця. - С. 170.
7. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. - К., 1993. - С. 169.
8. Жук Ю. Спогади про батька // Політика і час. - 1994. - № 4. - С. 60-61.
9. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. - К., 1994. - Т. 2. - С. 59.
10. З проекту Універсалу Трудового Конгресу // Нова Рада. - 1919. - 30 січня.
11. Камінський Є., Шашкевич А., Канцелярук Б., Турчак Н. США і Україна на шляху до партнерства. - К., 1994. - С. 27.
12. Коновалець Є. Причини до історії української революції. - Б. м. в., 1948. - С. 42-43.
13. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993. - С. 90.
14. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. - Скрентон, 1962. - Т. 4. - С. 113.
15. Слюсаренко А., Томенко М. Вказ. праця. - С. 90.
16. Петлюра С. Вибрані твори та документи. - К., 1994. - С. 163.
17. Ейхельман О. Проект Конституції основних державних законів УНР. - Київ-Тарнів, 1920-1921. - С. 2.
18. Лисяк-Рудницький І. Вказ. праця. - Т. 1. - С. 101.
19. Каменецький І. УНР і українська загранична політика між двома світовими війнами // Український історик. - 1993. - № 1-4. - Т. ХХХ. - С. 81.
20. Панійко В. З'єдинині держави Східної Європи. Галичина й Україна супроти Польщі і Росії. - Берлін, 1923. - С. 150-154.
21. Срібник І. Симон Петлюра - на чолі держави та війська // Збірник наукових праць другого конкурсу петлюрознавців України. - К., 1995. - С. 139-140.
22. Срібник І. Вказ. праця. - С. 140.
23. Назарук О. До історії революційного часу на Україні. - Вінніпег, 1924. - С. 25.
24. Рафес М. Два года революции на Украине. - М., 1920. - С. 131.
25. Лисяк-Рудницький І. Вказ. праця. - Т. 2. - С. 13.
26. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВОВУ). - Ф. 3696. - Оп. 1. - Спр. 12. - Арк. 3.
27. ЦДАГОУ. - Ф. 57. - Оп. 2. - Спр. 314. - Арк. 30.
28. ЦДАВОВУ. - Ф. 3696. - Оп. 2. - Спр. 283. - Арк. 30.
29. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - ЦДАГОУ). - Ф. 57. - Оп. 2. - Спр. 353. - Арк. 15.