Поняття і значення вини в кримінальному праві

ЗМІСТ

Вступ 4
1. Поняття і значення вини в кримінальному праві 6
2. Ознаки умисної форми вини 11
3. Умисел та його види 14
Висновки 21
Використані джерела 23
А. Нормативні акти 23
Б. Література 23ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

А. Нормативні акти
1.    Конституція України
2.    Кримінальний кодекс України

Б. Література
1.    Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-право. 2002. – 416 с.
2.    Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. П.С. Мати шевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
3.    Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 506 с.
4.    Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / За ред. В.Ф. Бойкова та ін. – К., 1997. – 986 с.
5.    Науково-практичний коментар Криміналістичного Кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, АСК, 2002. – 1104 с.
6.    Питецкий В. Сужение понятия косвенного умысла влечет ужесточение репрессии // Российская юстиция. – 1998. – №11.
7.    Попелюшко В. Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуально-правові та кримінально-правові аспекти) – Острог, 2001. – 196 с.
8.    Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – 136 с.
9.    Одержання даних стосовно суб’єктивної сторони злочину при розгляді справ // Право України. – 1998. – №11.
10.    Хавронюк М. Деякі проблеми встановлення вини // Підприємництво, господарство, право. – 2003. – №2.