Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності

Зміст

Вступ  3
Розділ І. Соціальна відповідальність і її види  6
1.1 Поняття соціальної відповідальності  6
1.2 Види соціальної відповідальності  7
Розділ ІІ. Юридична відповідальність і її види  11
2.1 Поняття юридичної відповідальності  11
2.2 Види юридичної відповідальності  14
2.3 Функції юридичної відповідальності  18
2.4 Підстави притягнення та звільнення від юридичної
відповідальності  20
Висновки  38
Список використаних джерел  41 

Список використаних джерел

1.     „Голос України”. Від 19 листопада. – 1996.
2.     „Юридичний вісник”. Від 28 листопада. – 1996
3.    За правду, за народ, за Україну. Соціал-демократична партія України у питаннях і відповідях. – К., 1999 р.
4.    Загальна теорія права. Ч. 2 /під ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Л., 2003.
5.    Кодекс України про адміністративні правопорушення – К.: Вид. «Сірін»; 2000р. – 168с.
6.    Конституція України – К., 1996 р.
7.    Кримінальний Кодекс України: Офіційне видання – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 400 с.
8.     Матишевський П.С. та інші. Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2000.
9.    Общая теория государства и права: Акад. Курс. В 2-х тт. Т2: Теория права./отв.ред. Марченко М.Н. – М., 1998.
10.    Основи держави і права за редакцією доц. Настюка М.І.-вид. 2-е доп. І випр. – Львів, 1994.
11.    Основи правознавства: Навчальний посібник. – К., 2000 р.
12.    Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України: – К.,: Юрінформ, 1994
13.    Правознавство за редакцією Михайла Настюка/ вид.друге. – Львів: Світ, 1995.
14.    Радько Т.Н. Юридическая ответственность как общая форма реализации социальной функции права. – М., 1996.
15.    Теория государства и права: Курс лекций/под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. – Саратов, 1995
16.    Цивільний Кодекс України: - Харків: Фоліо, 2000. – 121с. – (Кодекси України).
 
 

Студентські статті