Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків

Зміст


Вступ 3
Розділ І. Ухилення від сплати податків як порушення
податкового законодавства 7
1.1 Загальні методи ухилення від сплати податків 7
1.2 Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення 10
Розділ ІІ Методи боротьби з ухиленням від сплати податків 17
2.1 Фінансові санкції за порушення податкового законодавства 17
2.2 Адміністративна відповідальність за порушення
податкового законодавства 21
2.3 Кримінальна відповідальність за порушення
податкового законодавства 26
Висновки 29
Список використаних джерел та літератури 31
Додатки 33
 

 

 

 

 

Список використаних джерел та літератури

1.    Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 273 с.
2.    Господарське право України / Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. – К., 2005. – 419 с.
3.    Господарський кодекс України від 16.01.2003р. – К.: Істина, 2003. –368 с.
4.    Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – № 42-43. – Ст. 378.
5.    Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2001.– №7. – Ст. 259.
6.    Закон України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 39. -Ст. 510.
7.    Закон України «Про банкрутство» від 14.05.1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 27. – Ст. 56.
8.    Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податку і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.1994 року № 37 // Офіційний вісник України. – 1994. – № 23. – С. 129.
9.    Камлик М.І. Відповідальність і санкції за податкові правопорушення: Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2002. – 120 с.
10.    Конституція України від 28.06.96р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №7.
11.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Консум, 1997. – 432 с.
12.     Наказ Державної податкової адміністрації України № 600 від 21.11.2000 р. „Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 22. – Ст. 83.
13.    Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М.: ИД-ФБК ПРЕСС, 2004. – 224 с.
14.    Податкове право: Навчальний посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та інші. За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінформ Інтер, 2003. – 400 с.
15.    Поляков Б., Замойский И. Мнимые и притворные сделки в арбитражной практике // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 10. – С.42-45.
16.    Финансовое право: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 432 с.
17.    Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик; За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
18.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: Істина, 2003. – 368 с.
19.    Щербина В.С. Господарське право України: Навчальний посібник — К.: Юрінком Інтер, 2001 с. - 384 с.