Цивільне право буржуазних країн

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………...…………......3
РОЗДІЛ I. Історичний розвиток цивільно-правових відносин буржуазних країн..........................................................................................................................5
1.1 Розвиток та особливості в буржуазних країнах континентальної правової системи………………………………………………….……………....5
1.2 Розвиток та особливості в буржуазних країнах англосаксонської правової системи………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ II. Цивільно – правове регулювання суспільних відносин в буржуазних країнах…………………………….………………………………..15
 2.1 Загальні положення…………………………………………………..15
 2.2 Право власності та зобов’язальне право……………………………17
 2.3 Шлюбно-сімейне право……………………………………………...22
 2.4 Спадкове право……………………………………………………….25
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………… …28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………...29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Макарчук В. С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Атіка, 2006. – 680 с.
2.    Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн.- Харків: Право, 2001. – 416 с.
3.    Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юристъ, 1996. – 576 с.
4.    Джужа О. М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: НАВСУ, «Правові джерела», 2000. – 352 с.
5.    Жидков С. А.История государства иправа зарубежных стран. – М.: 1998. – 704 с.
6.    Шевченко О. О.Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1997. – 304 с.
7.    Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: «Каравела» 2000. – 480 с. 
8.    Захарченко П. П.Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Університет «Україна», 2005. – 213 с.
9.     Майер А. Вещные права в немецком международном частном праве/ / Государство и право.- №1.- 2007, .- С.73 – 83.
10.    Михельс Н. Основной Закон Федеративной Республики Германия (краткая характеристика)// Государство и право. - №7. -  2003,. – С. 67-73.
 
 

Студентські статті