Тлумачення правових норм

Зміст
Вступ ………………………………………………………………………3
Розділ І Загальна характеристика тлумачення правових норм…………5
1.1. Поняття та функції……………………………………………………5
1.2 Види тлумачення………………………………………………………7
Розділ II Процедура здійснення тлумачення............................................12
2.1.Основні стадії тлумачення…………………………………………...12
2.2. Загальні вимоги правильного тлумачення правових норм………..15
2.3.Використання правової доктрини........................................................15
2.4.Тлумачення правових норм за аналогією…………………………...19
Висновки......................................................................................................22
Список використаних джерел та літератури............................................24

Список використаних джерел та літератури

1.Конституція України - Львів, 1996р.       
2.Конституція України від 28 червня 1996. N 254к/96  Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
3.Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16листопада 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 46.
4.Алексеев С.С. Общая теория права,  т. 2. – М.: 1982.- 311 с.
5.Алексеев С.С. «Держава і право». -Москва, «Юридична літ-ра», 1996. - 356 с.
6.Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М.: Юридическая литература 1976.- 212 с.
7.Копейчиков В.В. "Загальна теорія держави і права". - Київ "Юрінком", 1996.- 216 с.
8.Копейчиков В.В. "Правознавство". – Київ ”Інтер", 1998.- 280 с.
9.Лазарєв В.В. "Загальна теорія права і держави". -Москва, 1996.-320 с.
10.Лівшиць Р.З. " Сучасна теорія права". - Москва ,1996. - 214 с.
11.Марченко М.Н. "Теорія держави і права". - Москва 1996.- 186 с.
12.Назаренко Є.В. "Теорія держави і права". - Київський держ.ун-т., 1988.- 217 с.
13.Настюк М."Правознавство".- Львів "Світ", 1994.- 302 с.
14.Общая теория права. Курс лекций /Под ред. профессора В.К. Бабаева – Н.Новгород, 1993.-281 с.
15.Общая теория права и государства /Под ред. В.В.Лазарева – М.: Юрист 1994.- 368 с.
16.Патолкин А.С. "Загальна теорія права". - Москва 1995.-257 с.
17.Пиголкин А.С. Нормы Советского права и их толковане. – Львів, 1962.-470 с.
18.Рабінович П.М. "Основи загальної теорії держави і права". - Київ, 1994.-253 с.
19.Скакун О.Ф. Теорія  держави і права. – Харків, 2001.- 528 с.
20.Усенко І.Б. "Основи правознавства". – Київ:“Ірпінь", 1999.-264 с.              
21.Хропанюк Н.В. «Теорія Держави і Права».- Москва: «ДДТ», 1994.-349 с.
22.Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. – Свердловск, 1979.- 370 с.
 
 

Студентські статті