Недержавне пенсійне забезпечення в Україні

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6
1.1. Недержавне пенсійне забезпечення – як основа системи соціального захисту населення 6
1.2. Недержавний пенсійний фонд в системі недержавного пенсійного    забезпечення 15
1.3. Джерела формування фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів та напрями їх використання 25
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 35
2.1. Сучасний стан недержавного пенсійного забезпечення 35
2.2. Оцінка формування активів недержавних пенсійних фондів України 44
2.3. Ефективність функціонування вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення та її аналіз 49
РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 57
3.1. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні 57
3.2. Переваги недержавного пенсійного забезпечення 65
3.3. Використання світового досвіду реформування пенсійних систем 73
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
ДОДАТКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України “Про загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року за №1058–IV // Офіційний вісник України. – 2003. – №33. – С.126.
2.    Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 за № 1057–IV // Офіційний вісник України. – 2003. – №33. – С.70.
3.    Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2006 р. “Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008 – 2010 рр.”
4.    Абрамов В. Світовий досвід фінансового контролю держави за діяльністю суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення // Економіст. – 2005. – №8. – С.56 – 57.
5.    Автореферат Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні, дис. канд.. ек. наук: Якимів А. – Львів, 2004р.
6.    Вінер М. Пенсійна реформа // Перспективні дослідження. – 2000.– № 12.   –  76 с.
7.    Вінер М. Повчальний досвід для України: криза пенсійної реформи в Казахстані // Україна: аспекти праці. – 2000. – №1. – С.23–31.
8.    Вітка Ю. Недержавні пенсійні фонди: українська модель //  – 2005.
9.    Горовий О. Старі інвестори // Український діловий тижневик “Контракти”. – 2008. – №16. – С.23.
10.    Зайчук Б. О. Пенсійна реформа з перспективою на майбутнє // Соціальний захист. – 2004. – №4. – С.29–31.
11.    Іванкевич В. Пенсійна реформа в Україні // Україна: аспекти праці. – 2003. – №2. – С.22–29.
12.    Істомін Ю. Пенсійна реформа: хотіли як краще... // Пенсія. – 2004. – №2. – С.8–9.
13.    Колбун В. Пенсійна система: нагальні проблеми, напрями реформування, соціально–економічне значення // Україна: аспекти праці. – 2003. – №7. –                     С.36–42.
14.    Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (за ред.. Е. М. Лібанової). К., Укр.. центр соціальних програм, 2006, с. 55.
15.    Консенсус-прогноз . Вип.. 15, ІІІ квартал 2007 р. К., Міністерство економіки України, 2007, 56 с.
16.    Копєйкін В. Шляхи створення добровільної системи недержавного пенсійного забезпечення: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці. – 2004. – №3. – С.19–21.
17.    Корнєєв В. Фінансові посередники як інститути розвику: послуги, операції, інструменти. Монографія. – К.: 2006.
18.    Лібанова Е. Пенсійна реформа – похідна від реформи оплати праці // Пенсія. – 2004. – №6. – С.8–9.
19.    Мельник О. М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України. – 2006. – №4. – С.32–38.
20.    Міщенко В. І., Гордієнко В. В. Недержавні пенсійні фонди в системі реформування пенсійної системи України // Фінанси України. – 2005. – №12. – C.31–36.
21.    Пенсійне страхування та забезпечення // Спеціальний додаток до тижневика Дебет – Кредит. – 2004. – 226 с.
22.    Праця та соціальна політика в Україні // Збірник аналітично–статистичних матеріалів за 2001 рік Міністерства праці та соціальної політики України. – К.: Соцінформ, 2002. – 84 с.
23.    Ратна В. Боротьба за старість // Галицькі контракти. – 2004. – 19 квітня. – С.27.
24.    Ріпа М. Б. Фінансові проблеми реформування системи пенсійного забезпечення // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.98–101.
25.    Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Експрес-інформація Держкомстату України від 05.06.2007 № 138.
26.    Семиноженко В. Пенсіонер і бідність не повинні бути словами – синонімами // Урядовий кур\'єр. – 2004. – С.23 – 25.
27.    Ткач О. Як збільшити майбутню пенсію? // Пенсія. – 2004. – №1. – С.22–25.
28.    Ткаченко Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка України. – 2007. – №11 – С.89–95.
29.    Федоренко А. Фонди розорення // Діловий тижневик “Контракти”. – 2005. – №41. – С.35 – 36.
30.    Чернова Л., Драбкина Ю. Пенсии в Украине. Учебно–методическое пособие для социальных работников. – Днепропетровск: Днепропетровский институт социальных и общинных работников, 2000. – 228 с.
31.    Шалаєва Л. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи // Вісник пенсійного фонду фонду. – 2005. – №1. – С.16 – 19.
32.    Яценко В., Вінер М. В епіцентрі пенсійної реформи – Латвія, Угорщина та Польща // Україна: аспекти праці. – 2000. – №3. – С.35–38.
33.    Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійного реформи для України // Україна: аспекти праці. – 1999. – №2. – С.19–26.
34.    Яценко В., МакТаггарт Г. та ін. Недержавне пенсійне забезпечення в запитанням і відповідях. – К.: ПАДКО, 2002. – 32 с.
35.    Браун Д. Негосударственное пенсионное обеспечение: перспектива для Украины // Финансовые услуги. – 2001. – №11–12. – С.36–41.
36.    Еременко А. Карликовая проблема // Бизнес. – 2007. – №11. – С.44 – 47.
37.    Кабанов В., Ткач А., Фесенко К. Негосударственные пенсионные фонды: социально–экономический аспект, зарубежный опыт и перспективы в Украине // Финансовые услуги. – 2001. – №11–12. – С.56–62.
38.    Лиманова Э. Пенсионному фонду выгодно, чтобы мужчины умирали в 60 лет и один день // Бизнес. – 2007. – №31. – С.36 – 39.
39.    Песоцкая Р. Полный пенсион // Бизнес. – 2005. – №41. – С.40 – 41.
40.    Саливон С., Лешукович Д., Васильева В. Супер стар // Бизнес. – 2007. – №12. – С.26 – 31.
41.    Якымив А. И., Свидзинский Ю. В. Пенсионная реформа: польский опыт и предпосылки ее проведения на Украине // Финансовые услуги. – 1999. – №5–6. – С.46–51.