Становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………3
Розділ І. Становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні………………………………………..7
1.1.  Історичний аспект розвитку «українського» громадянського суспільства………………………………..7
1.2. Політичні процеси кінця 80-х – початку 90-х років та їх вплив на побудову громадянського суспільства в Україні…………………..11
Розділ ІІ. Основні характеристики громадянського суспільства в Україні…………………………………..17
2.1.Поточний стан розвитку громадянського суспільства в Україні…………………………………………………....17
2.2.  Політичні партії і їх місце в структурі громадянського суспільства………………………………………………20
2.3.Діяльність і значення профспілок в Україні….27
2.4.   Громадські (неурядові) організації в Україні..35
2.5. ЗМІ як невід’ємна складова громадянського суспільства в Україні……………………………………..43
Розділ ІІІ. Рівень громадської активності населення України……………………………………………………….46
3.1.Громадяни України і «третій» сектор……………..46
3.2.Причини які зумовлюють низький рівень громадської активності в Україні……………………………………….50
Висновки …………………………………………………….53
Список використаних джерел і літератури…………….57
Додатки

 

 

 

1.    Civil Society in Ukraine: Analytical. / World Bank, Democratic Initiatives Foundation and SOCIS. – 2003.
2.    The NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. / Оffice of Democracy, Governance and Social Transition, USAID Bureau for Europe and Eurasia. May 2005. – Washington DC, 2005.
3.    Боренько Я. Громадянське суспільство і політична влада олігархії// „Ї”. Незалежний культурологічний часопис. – 2001. − №21. – С.164 – 173.
4.    Будз В. Власність і свобода як чинники гуманізму// Людина і політика. – 2003. − №4. – С. 31 – 41.
5.    Винников О. Фінансування організацій громадянського суспільства в Україні: Аналітичний звіт. – К., 2005.
6.    Головаха Є. Суспільство, що трансформується. Досвід соціального моніторингу в Україні. – К., 1998. – 285с.
7.    Дослідження Українського жіночого клубу. – К., 2004.
8.    ЗАКОН УКРАЇНИ    Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 15 вересня 1999 року N 1045-XIV
9.    ЗАКОН УКРАЇНИ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ("Відомості Верховної Ради" (ВВР) 1993р., № 1, ст.1)(Вводиться в дію Постановою ВР № 2783-12 від 16.11.92р.) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93р., ВВР 1993р., № 46, ст.427, № 70/97-ВР від 14.02.97р.) Президент України Л.КРАВЧУК м.Київ, 16 листопада 1992 року, № 2782-XII
10.    ЗАКОН УКРАЇНИ "Про політичні партії в Україні"(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1349-IV (1349-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.218 № 1665-IV (1665-15) від 25.03.2004, ВВР, 2004, N 27-28, ст.366
№ 2748-IV (2748-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.437
№ 2777-IV (2777-15) від 07.07.2005)
11.    Законодавчі та податкові аспекти діяльності недержавних організацій як постачальників соціальних послуг. Поліпшення умов участі недержавних організацій у соціальній економіці України. / Проект "Сприяння реформі соціальних послуг в Україні". – 2006.
12.    Інформаційні матеріали про роботу Кабінету Міністрів України за дев’ять місяців 2005 року. – К., 2005. – С. 71.
13.    Нікітін В. Проблеми взаємодії громадянського суспільства та влади": Аналітичний звіт. – К., 2005.
14.    НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ Лариса ТРУБЧАНІНОВА, начальник відділу легалізації об’єднань громадян Кіровоградського міського управління юстиції, Vechirka.com.ua 11.04.2006, 14:32
15.    Основи демократії. Посібник/ За заг. ред. А. колодій. – К., 2002. – 684с.
16.    П. 5.2.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334 від 28.12.1994 р.
17.    Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/ За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. – К.: Генеза, 1997. – 400с.
18.    Полохало В. „Середній українець” – соціальна основа не громадянського суспільства// Політична думка. – 1999. − №4. – С. 30 – 42.
19.    Розова Т., Барков В. Ідеальне та реальне в уявленнях про громадянське суспільство// Людина і політика. – 2003. − №6. – С. 44 – 50.
20.    Ст. 2 Закону України “Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти” № 1490 від 20.02.2000 р.
21.    Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002–2005 роки. / Творчий центр "Каунтерпарт". – К.: Макрос, 2006.
22.    Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002–2005 роки. / Творчий центр "Каунтерпарт". – К.: Макрос, 2006.
23.    Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002–2005 роки. / Творчий центр "Каунтерпарт". – К.: Макрос, 2006.
24.    Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002–2005 роки. / Творчий центр "Каунтерпарт". – К.: Макрос, 2006.
25.    Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002–2005 роки. / Творчий центр "Каунтерпарт". – К.: Макрос, 2006.
26.    Угода та Конституція Пилипа Орлика// Права держави. – 1992. − №5. – С. 8 – 9.
27.    Фінансування НПО в Україні: Аналітичне дослідження. / Ін-т громадянського суспільства. – К., 2005. – С. 32.
28.    Фінансування НПО в Україні: Аналітичне дослідження. / Ін-т громадянського суспільства. – К., 2005. – С. 32.
29.    Хом’яков А. парадокси громадянського суспільства в Україні// Сучасність. – 2003. − №12. – С. 55 – 75.
30.    Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві// людина і політика. – 2002. − №3. – С. 33 – 46.
31.    Цимбалістий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. – К., 1994.
32.    Цимбалістий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. – К., 1994.
33.    Щурко О. Юрген Габермас про інституціалізацію сфери громадської відкритості// „Ї”. Незалежний культорологічний часопис. – 2001. − №21. – С.102 – 110.