Роль міжнародних організацій в політичному житті суспільства

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 5
1.1 Поняття міжнародних організацій, їх структура та функції 5
1.2 Типологізація міжнародних організацій 10
РОЗДІЛ 2 ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА 14
2.1 ЄЕС та його роль 14
2.2 НАТО як гарант безпеки суспільства 16
2.3 ООН – найбільша міжнародна організація та її роль 19
2.4 Вплив міжнародних організацій на сучасні міжнародні відносини, міжнародну політику 21
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 26
3.1 Україна та ООН 26
3.2 Україна та ЮНЕСКО 28
3.3 Рада Європи та Україна 31
Висновки 38
Список використаних джерел та літератури 40
 
Список використаних джерел та літератури


1.    Бондар В. Вплив "слабкості" держав на трансформацію "операцій з підтримання миру" в сучасному світі // Людина і політика. – 2003. - №4.
2.    Бондар В. "Балканізація" Європи: деякі аспекти Косовської кризи // Політика і час. – 2000. - №7-8.
3.    Бодрук О. Фактори сили в сучасному світі // Політика і час. – 2002. - №3.
4.    Бодрук О. Європейські прагнення та американські можливості // Політика і час. – 2004. - №2-3.
5.    Герасимчук О. Значення принципу вето у сучасній системі міжнародних відносин: деякі аспекти роботи Ради Безпеки ООН // Політика і час. – 1999. - №4.
6.    Глєбов В., Махун В. Арабський Захід і НАТО // Політика і час. – 2002. - №5. – С. 40-47.
7.    Кубинський В. ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність організації у розв’язанні глобальних проблем // Політика і час. – 2004. - №3.
8.    Мостова Ю. Війна і мир // Дзеркало тижня. – 2001. - №15
9.    Немир`ян Г. До і після війни // Дзеркало тижня. – 2001. - №25
10.    Семенюк О. У відповідь на "м`які загрози" // Політика і час. – 2004. - №4.
11.    Силіна Т. КАРЛОС ПАСКУАЛЬ: «НАША ГОЛОВНА МЕТА – РОЗЗБРОЇТИ ІРАК» // Дзеркало тижня. – 2001. - №17
12.    Гайдукова Л. Ф., Кремінь В.Г. Міжнародні відносини та зовнішня політика: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 624с.
13.     Козак Ю. Г. Міжнародні організації. – К., 2003. – 287с.
14.     Мадісон В., Шахов В. Політологія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 315с.
15.    Манжола В. Міжнародні відносини і зовнішня політика (1945-70-ті роки) Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 560с.
16.    Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К.: Каравела, Л.: Новий світ. – 2000, 2002. – 344с.
17.    Таведосян Э. Словарь-справочник по социологии и политологии. – М: Знение. – 1996. – 272с.
18.     Цвєткова Г.М. Міжнародні відносини і зовнішня політика у 1917-1945рр.: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 512с.
19.    Шепелев М. Я. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.
20.     Шляхтун М. П. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576с.