Проблеми формування ООН

Зміст.
Вступ.                                                                                                                         3
Розділ 1. ООН  універсальна система  міжнародного співробітництва.         6
1.1. Створення ООН. Цілі та принципи її діяльності.                                   6
1.2. Основні органи Організації та їх функції.                                             11
1.3. Спеціалізовані установи ООН як глобальний механізм управління різними сферами міжнародного співробітництва.                                  17
Розділ 2. Напрямки реформування ООН.                                                             23
2.1. Створення ефективного апарату управління та подолання бюрократизму.                                                                                       23
2.2. Вдосконалення інструментарію миротворства і кризового регулювання.                                                                                          28
2.3. Рада Безпеки: сценарії реформ.                                                               34
Висновки.                                                                                                                 41
Список використаних джерел та літератури.                                                       43

 

 

Список використаних джерел та літератури:
1.    Айран Кан. Новий світовий порядок //
2.    Белоногов А. Другой ООН у нас нет // Международная жизнь. – 2003. – №6. – С. 69-88.
3.    Бондар В. Вплив "слабкості" держав на трансформацію "операцій з підтримання миру" в сучасному світі // Людина і політика. – 2003. – №4. – С. 21-34.
4.    Бруз В. В. Право вето ще не застаріло // Політика і час. – 1999. – №6. – С.35-41.
5.    Бруз В. Для адаптації до сучасних реалій. Рада Безпеки ООН: проблеми реформування // Політика і час. – 2001. – №10. – С. 42-47.
6.    Виступ Президента України Л. Д. Кучми під час загальних дебатів 58-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН //
7.    Гайдукова Л. Ф., Кремінь В.Г. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000рр.): Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.
8.    Досье реформы ООН: 1997–2005 годы //
9.    Ким В. Саммит деклараций // Зеркало недели. – 17 сентября 2005 р. – №36 (564).
10.    Козак Ю. Г. Міжнародні організації. – К., 2003. – 288с.
11.    Мадісон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 176 с.
12.    Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М, 2004. – 288 с.
13.    Новий світовий порядок у ХХІ столітті: тенденції та європейський вимір. Виступ Семюела Хантингтона на круглому столі в Національному інституті стратегічних досліджень 18 жовтня 1999 року
14.    Омельченко С. «П’ятірка» проти «четвірки» // Дзеркало тижня. – 12-18 листопада 2005 р. – № 44 (572).
15.    ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи: Ювілейний науковий збірник. – К.: Либідь, 1995. – 242 с.
16.    Організація Об’єднаних Націй
17.    Парахонський Б.О. Міжнародне право, геополітика та національна безпека // Стратегічна панорама. – 1999. – №1-2. – С. 18-32.
18.    Роберт Каган. Про рай і владу. Америка і Европа у новому світовому порядку. – Львів, 2004. – 128 с.
19.    Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 540 с.
20.    Спільна заява Президента України Віктора Ющенка та Президента Мексиканських Сполучених Штатів Вісенте Фокса Кесади
21.    Статут ООН // Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 402-423.
22.    Створення ООН
Тарасюк Б. І. Реформована ООН у ХХІ сторіччі: погляд України //
Управленческие реформы ООН: 2005 год //
Хеннінг Ріке. Необхідність змін //
23.    Циганков Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. Вид-во 2-ге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.
24.    Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 590 с.
25.    Шепелев М. Я. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622 с.
26.    Шляхтун М. П. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.
27.    Юрій Таран. Організаційні межі нового світового порядку //