Правові основи організації податкового контролю в Україні

П Л А Н

ВСТУП …………………………………………………………………… 3
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ……………………………………………….. 
10
1.1. Поняття та значення податкового контролю ………………... 10
1.2. Види та методи податкового контролю ……………………... 17
Розділ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ………………………….. 
34
2.1. Податкові органи ……………………………………………… 34
2.2. Митні органи …………………………………………………... 42
2.3. Органи Пенсійного фонду України ………………………….. 49
2.4. Органи Фонду соціального страхування України …………... 52
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 55
3.1. Облік юридичних осіб – платників податків (обов’язкових платежів) ……………………………………………………………. 
55
3.2. Облік фізичних осіб – платників податків (обов’язкових платежів) ……………………………………………………………. 
61
3.3. Вдосконалення організації податкового контролю в Україні 65
ВИСНОВОК ……………………………………………………………... 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ …………….. 82
ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2.    Кодекс України про адміністративні правопорушення. Затверджений Законом Української РСР від 7 грудня 1984 року № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
3.    Кримінальний кодекс України. Затверджений Законом України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
4.    Кримінально-процесуальний кодекс України. Затверджений Законом Української РСР від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15.
5.    Митний кодекс України. Затверджений Законом від 12 грудня 1991 року № 1970-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 16. – Ст. 203. Кодекс втратив чинність з 1 січня 2004 року на підставі Кодексу № 92-IV від 11 липня 2002 року.
6.    Митний кодекс України. Затверджений Законом України від 11 липня 2002 року № 92-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288. Кодекс набрав чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003.
7.    Цивільний кодекс України. Затверджений Законом України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
8.    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12 січня 2005 року № 2322-IV // Голос України. – 2005. – 22 січня.
9.    Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 року № 320/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 2. – Ст. 10.
10.    Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
11.    Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37. В редакції Закону № 3813-XII від 24 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.
12.    Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.
13.    Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.
14.    Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.
15.    Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 71.
16.    Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
17.    Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування: Закон України від 21 травня 1999 року № 700-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 249.
18.    Про митну справу в Україні: Закон України від 5 лютого 1992 p // Основні нормативні акти митної служби України. – Дніпропетровськ: АМСУ, 1998. – С. 68-72. Втратив чинність на підставі Митного кодексу України, затвердженого Законом України від 11 липня 2002 року № 92-IV.
19.    Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
20.    Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
21.    Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156.
22.    Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 року № 2681-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 2.
23.    Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.
24.    Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510. В редакції Закону № 3904-XII від 2 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 21. – Ст. 130.
25.    Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
26.    Інструкція про порядок обліку платників податків. Затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 № 552). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 р. за № 172/2612.
27.    Методичні вказівки щодо порядку складання звітності, яку надають Державні податкові адміністрації Головному управлінню примусового стягнення податків за станом на поточний рік на районному та обласному рівнях від 28 серпня 1997 року № 24-0118/10-6881 // Вісник податкової служби України. – 1997. – № 12. – С. 4.
28.    Методичні рекомендації щодо дій оперативних працівників податкової міліції при проведенні перевірок суб’єктів підприємницької діяльності: Лист Державної податкової адміністрації України від 19 листопада 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 10. – С. 6-9.
29.    Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів. Затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016.
30.    Положення про Державну митну службу України. Затверджено Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 27 серпня. – С. 6-7.
31.    Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи. Затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року № 24. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року за № 62/2502.
32.    Про державну митну службу України: указ Президента України від 29 листопада 1996 p. № 1145 (в редакції Указу від 23.03.1998) // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 грудня. – С. 4.
33.    Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98. Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 22.08.2000 № 1011/2000; від 25.05.2004 № 576/2004.
34.    Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року № 80. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 р. за № 172/2612.
35.    Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19: Наказ Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за № 499/3792. Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 15 від 28 січня 2000 року; № 989 від 10 жовтня 2002 року.
36.    Про затвердження Положення про Центральну спеціалізовану митницю: Наказ Держмитслужби України від 25 березня 1997 р. № 123 // Митна газета. – 1997. – 28 березня. – С. 10-11.
37.    Про затвердження Типового положення про митницю та Типової структури митниці: Наказ Державної митної служби України № 169 від 26 березня 1998 року. Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби № 500 від 25.07.2003 // Митна газета. – 2003. – 28 березня. – С. 7-9.
38.    Про затвердження Типового положення про регіональну митницю та Типової структури регіональної митниці: Наказ Державної митної служби України № 27 від 28 січня 1997 року. Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби № 500 від 25.07.2003 // Митна газета. – 1997. – 1 лютого. – С. 5-7.
39.    Про організацію роботи з проведення перевірок законності одержання пільг з податку на додану вартість: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 607-р // Офіційний вісник України. – 2004. – № 233. – Ст. 1756.
40.    Про перевірку сплати податків: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1996 року № 423-р // Офіційний вісник України. – 1996. – № 133. – Ст. 1553.
41.    Про порядок оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 1 червня 1998 року № 266 // Вісник податкової служби України. – 1998. – № 12. – С. 11-13.
42.    Про створення Оперативної митниці: Наказ Держмитслужби України від 2 березня 1999 року № 126 // Митна газета. – 1999. – 2 березня. – С. 12-13.
43.    Щодо введення в дію порядку проведення оперативних перевірок та розгляду матеріалів по них: Розпорядження Державної податкової адміністрації України від 25 вересня 1998 року № 272-р // Бизнес. – 1998. – № 43.
44.    Щодо введення в дію порядку проведення оперативних перевірок та розгляду матеріалів по них: Розпорядження Державної податкової адміністрації України від 25 вересня 1998 року № 272-р // Бизнес. – 1998. – № 43. – С. 22-24.
45.    Щодо оперативних перевірок Державної податкової інспекції: Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 29 березня 2001 року № 3-311/2158 // Бухгалтер. – 2001. – № 16 (червень).

46.    Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.
47.    Бакун О.В. Оподаткування фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.48: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ. – 1999. – С. 44-49.
48.    Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – 364 с.
49.    Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю (ревізія, аудит, судово-бухгалтерська експертиза) // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 7. – С. 12-14.
50.    Буряковский В.В. Налоги: Учебное пособие. – Днепропетровск, 1998. – 611 с.
51.    Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. – № 8. – С. 135-141.
52.    Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1998. – 273 с.
53.    Головань І. Проблеми визначення меж компетенції податкової міліції в процесі захисту прав суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 30-31.
54.    Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.
55.    Диконова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 310 с.
56.    Добронравова О. Цінні вказівки для податкової міліції: корисно і знову незаконно // Галицькі контракти. – 2003. – № 12. – С. 12.
57.    Дорош H.I. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 49.
58.    Дудоров О.О., Дудорова К.Б. Контроль за соответствием доходов и расходов налогоплательщиков: постановка проблемы, анализ законодательства Российской Федерации // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 8-13.
59.    Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Конспект курсу лекцій з програмних тем: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
60.    Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К: А.С.К., 2000. – 639 с.
61.    Загородній А.Г., Вознюк Г.А., Сновженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1996.
62.    Искра В.В. Налоговый контроль. Формы и методы проведения. – СПб.: Тема, 2001. – 182 с.
63.    Калюга Є.В. Класифікація контролю та шляхи її вдосконалення // Фінансовий контроль. – 2002. – № 1. – С. 44-51.
64.    Клімова С.М. Система державного фінансового контролю // Статистика України. – 2002. – № 1. – С. 40.
65.    Колинько О. Контролирующие органы повсеместно нарушают… // Бизнес. – 1999. – № 28. – С. 58.
66.    Контрль і ревізія: Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 15.03.2001 р. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2001.
67.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Консум, 1997. – 432 с.
68.    Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999.
69.    Мельничук В. Норма нашого життя – марнотратство. Фінансовий контроль як необхідна складова державного управління // Голос України. – 2001. – 6 вересня. – С. 4-5.
70.    Митний контроль та митне оформлення: Навчальний посібник / За ред. М.М.Каленського, П.В.Пашка. – К.: Знання, КОО, 2002. – 284 с.
71.    Мурашко В.М., Сторожук Т.М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Мельника. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.
72.    Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002.
73.    Папанова Н.А. Налоги с предприятий и методы их минимизации в западных странах // Финансы. – 1999. – № 2. – С. 29-33.
74.    Проект Закону України «Про податковий контроль» № 4051 від 15 серпня 2003 року. Внесений народним депутатом України В.С. Горбачовим.
75.    Прудон П.Ж. Что такое собственность? – М.: Республика, 1998. – 367 с.
76.    Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: НОРМА-ИНФРА•М, 1996. – С. 56-57.
77.    Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К.: НІОС, 1998. – 224 с.
78.    Романів М.В. Роль фінансового контролю за використанням бюджетних коштів // Фінанси України. – 1999. – № 2. – С.67-71.
79.    Сандровский К.К. Таможенное право в Украине: Учебное пособие. – К.: Вентури, 2000. – 208 с.
80.    Селіванов А., Дзісяк О. Правове регулювання діяльності органів податкової служби в Україні // Право України. – 1998. – № 7. – С. 15-19.
81.    Сивовалов Ю.М. Все про соціальне страхування // Галицькі контракти. – 2004. – № 18. – С. 138-167.
82.    Стефанюк І.Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку // Фінанси України. – 1999. – № 8. – С. 76-89.
83.    Тодощак О.В. Особенности административного ответственности за нарушение таможенных правил // Митна газета. – 1998. – № 13. – C. 1.
84.    Толкунин А.В., Попонова Н.А. и др. Контроль за уплатой налогов в развитых странах. – М., 1993.
85.    Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер., – К.: Знання – Преса, 2002.
86.    Федорчук О.М. Навчально-методичний посібник з курсу «Податкове право України». Плани лекційних та семінарських занять. Короткий зміст лекцій. Теми проблемних рефератів. Тестові завдання. Бібліографія. Зб. норм. актів / Під ред. В.Б.Ковальчука. – Острог, 1999. – 215 с.
87.    Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: Дис. … к.ю.н. – Острог: Острозька академія, 2003.
88.    Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: Автореферат дис. … к.ю.н. – Ірпінь, 2003.
89.    Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / За ред. д.ю.н. Л.К. Воронової. – К.: Вентурі, 1998. – 384 с.
90.    Фінансове право: Підручник / Є.О.Алісов, Л.К.Воронова, С.Т.Кадькаленко та ін.; Кер. авт. кол. і відп. ред. Л.К.Воронова. – 2-е вид., випр. та доп. – Х.: Консум, 1999. – 496 с.
91.    Черняк В. Міністерству фінансів – чіткі функції контролю // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 223-224. – 28 листопада. – С. 4.
92.    Чечетова Н.Ф., Станслер Т.П. Висновок на проект Закону України «Про податковий контроль» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 22. – С.20-21.
93.    Шевчук В. Модифікація контролюючої системи у фінансовому та банківському секторах економіки України // Економічний часопис. – 1998. – № 8. – С. 7-10.
94.    Шевчук В. Модифікація контрольних функцій Міністерства фінансів і Національного банку України в умовах державно-правової реформи // Економічні реформи сьогодні. – 1998. – № 16. – С. 34-39.
95.    Шило Л. Про валютний контроль та валютне регулювання // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 5. – С. 4.
96.    Яценко А. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування // Юридичний вісник України. – 2000. – № 3. – С. 7.