Правова свідомість, взаємозвязок правосвідомості і права

ЗМІСТ
Вступ.............................................................................…………………………3
Основна частина. Правова свідомість
 Розділ I. Фаховий і повсякденний рівні правової свідомості....…………….5
1.1. Поняття, структура правосвідомості........................……………………..5
1.2. Види правосвідомості..........................................………………………..15
1.3. Взаємозв\'язок права і правосвідомості...................……………………..16
1.4. Правове виховання.............................................…………………………19
Розділ II. Ціннісні типи правової свідомості. Правовий нігілізм його джерела і шляхи подолання...........................……………………………………...22
2.1. Ціннісні типи правової свідомості..........................……………………..22
2.2. Нігілізм як суспільне явище..................................………………………25
2.3. Поняття і джерела правового нігілізму...................…………………….31
2.4. Шляхи подолання правового нігілізму....................……………………38
Висновок.........................................................................……………………...41
Список літератури...........................................................…………………..43
Список літератури:
1. Баглай М.В. Дорога до свободи. -М., 1994.-с.198.
2. Белканов Е.А. Лояльність правосвідомості. // Російський юридичний часопис. 1996. №3.- с.212.
3. Васильєв А.М. Правові категорії. -М., 1976. – с.136.
4. Годдингс А. Політика, керування і держава. // Рубіж. 1992. №3. – с.379.
5. Данилевський Н.Я. Росія і Європа. 1991. – 213.
6. Демидов А.І. Політичний радикалізм як джерело нігілізму. // Держава і право. 1992. №4. – с.412.
7. Ільїн А.И. Про сутність правосвідомості. -М., 1992. – с.401.
8. Кистяковский Б.А. У захист права. // Віхи. З глибини. -М., 1991. – с.96.
9. Коркунов Н.М. Лекції по загальній теорії права. СПб., 1990. – с.291.
10. Лебедєв А. Загальна теорія права. СПб., 1990. – с.321.
11. Механізм злочинного поводження. -М., 1981. – с.263.
12. Муромцев Г.И. Джерела права (теоретичні аспекти проблеми). // Правознавство. 1992. №2. – с.341.
13. Нерсесянц В.С. Право і закон. -М., 1983. – с.374.
14. Розин В.М. Юридичне мислення. // Питання методології.   1996.  №1-2. – с.488.
15. Сабо Й. Основи теорії права. -М., 1974. – с.156.