Право та особистість

курсова робота, 30 сторінок


Зміст.
І. Вступ.
ІІ. Право і особистість.
1. Співвідношення понять “людина”, “особистість”, “громадянин”.
2. Права людини і громадянина та їх класифікація.
3. Міжнародні стандарти в сфері прав людини
ІІІ. Висновок.
IV. Література.
 

 

 

IV. Література.
1.    Загальна ттеорія держави і права / За ред. Академіка АпрН України, доктора юридичних наук, проф.. В.В. Копейникова. – К.: Юрінком, 1997. – 320с.
2.    Комаров С.А., Малько А.В. Теорія государства и права. Учеьно-методическое пособие. Каткий учебник для вузов. – М.: Норма, 2000. – 448с.
3.    Конституція України. – К. – 1996.
4.    Общая теорія права и госсударства. Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994 – 360с.
5.    Основи конституційного права України. Підручник. Видання друге, доповнене / за ред. В.В. Копейникова. – К.: Юрінком інтер, 1998 – 288с.
6.    Основи правознавства: Проб. Підручник для 9 класу серед. Загльньоосвітної школи – за ред. І.Б. Усенка. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997 – 416с.
7.    Теорія государства и права. Учебник, 3-е розширеное издание / по ред.М.М. Маченко. – М.: Издательство ЗЕРКАЛО, 2000 – 624с.

 
 

Студентські статті