Поняття складу злочину. Співвідношення понять складу злочину і злочину

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Склад злочину 5
1.1 Поняття та функції складу злочину 5
1.2 Класифікація складів злочину 8
1.3 Елементи складу злочину 11
1.4 Ознаки складу злочину 14
Розділ ІІ Поняття злочину 17
2.1 Поняття злочину у кримінальному праві України 17
2.2 Ознаки злочину та їх характеристики 20
2.3 Класифікація злочинів 24
Висновки 28
Список використаних джерел 32

 

 

Список використаної літератури

1.    Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Воронеж, 2001. – 219 c.
2.    Конституція України
3.    Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Загальна частина. Курс лекцій. – К., 1996. – 290 с.
4.    Кримінальне право України (загальна частина) за редакцією Кондратьєва Я.Ю. – К., Атака, 2002. – 315 с.
5.    Кримінальне право України. Загальна частина / За ред.. П.С. Мати шевського і ін. - К.: Юрінком інтер, 1999. – 289 с.
6.    Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник / За редакцією професора П.С. Матишевського, доцентів П.П. Андрушко, С.Д. Шапчепко. – К., 2003. – 349 с.
7.    Кримінальне право України: загальна частина/За ред. М.І.Бажанова, А.В.Сташиса, В.Я. Тація. – К., 2001. – 315 с.
8.    Кримінальний кодекс України
9.    Навроцькйй В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К., 2000. – 390 с.
10.    Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України / Відповід. Редактор С.С.Яценко. – К., 2002. – 276 с.
11.    Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України / За ред. Гончаренка В.Г., Потебенька М.О. – К., 2001. – 401 с.
12.    Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України/ За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 310 с.
13.    Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: монографія. – К., Прецедент, 2005.
14.    Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія. – К: Атіка, 2002. – 110 с.
15.    Тарарухин С.Л. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. – К.: Юринком, 1995. – 261 с.
16.    Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. Тези лекцій. – К.: Наукова думка, 1999. – 230 с.