Поняття і види покарання за кримінальним законодавством України

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………..………………………………..4
1. Поняття і види покарання за кримінальним законодавством України……………………………………………………………………………….5
2. Критерії вибору міри покарання. Характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину…………………………………………………………………..8
3. Вплив  обставин що пом’якшують і обтяжують         відповідальність…………………………………………………………………….20
4. Призначення покарання за вчинення кількох злочинів і призначення покарання за кількома вироками …………………………………………………23
Висновки…………………………………………………………………………...25
Список  використаної літератури………………………………….…………...26


Список використаної літератури:
1.    Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 р. № 22 “Про практику призначення судами кримінального покарання” // Правовісник, 1996, № 1.
2.    Кримінальний Кодекс України. Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 1997, ё167 с.
3.    Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982, 493 с.
4.    Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть: Курс лекций. – К.: Основы, 1996, 673 с.
5.    Белозеров Ю.Н. Возбуждение уголовного дела. - М., 1976.
6.    Игнатов А.И., Костарева Т.А. Уголовное право. Общая часть. – М., 1996,  504 с.
7.    Кримінальне право України. Загальна частина / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шанченка – К. : Юрінком Інтер, 1997, 509 с.
8.     Кримінальне право України. Особлива частина / за ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, С.Д. Шанченка – К. : Юрінком Інтер, 1999, 895 с.
9.    Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Загальна частиеа: Курс лекцій. – К.: Основи, 1996, 391 с.
10.    Лейленд П. Кримінальне право. – К.: Основи, 1996, 313 с.
11.    Маляренко В. Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. -1999.-№ 1.
12.    Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общая часть. – К., 1995, 431 с.
13.    Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України: спеціальний випуск. – К.: Юрінком, 1994, 693 с.
14.    Саркисова Э. Роль наказания в предупреждении преступлений. – Минск, 1990, 569 с.
15.    Україна в міжнародних правових відносинах. Книга 1. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. – К., 1995, 468 с.