Поняття і види запобіжних заходів

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………….4-5
1.Запобіжні заходи - як різновид заходів
кримінально-процесуального примусу…………………….6-9
 1.1Підписка про невиїзд………………………………….10-11
1.2 Особиста порука………………………………………12-13
1.3 Порука громадської організації………………………….14
1.4 Взяття під варту………………………………………..15-19
1.5 Нагляд командування військової частини……………….20
1.6 Застава…………………………………………………..21-28
2. Зміна або скасування запобіжного заходу………………29-32
 Висновки…. …………………………………………………….33
Список використаної літератури……………………………34-35СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. 1996, Київ.
2. Декларація про державний суверенітет України, прийнята 16 липня 1990 року. Нове законодавство України. Київ. Видавництво 'Україна", 1991.
3. Постанова Верховної Ради України "Про день проголошення незалежності України" від 16 липня 1990 року. Нове законодавство України. Київ. Видавництво "Україна", 1992.
4. Кримінально-процесуальний Кодекс України від 28 грудня 1960 року із змінами і доповненнями. Київ, 1998.
5. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального Кодексу України. Юрінком, 1995
6. Закон України про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Відомості Верховної Ради України, №35, 1993, с.368.
7. Закон України про попереднє ув'язнення. Відомості Верховної Ради України, №35, 1993.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від ЗО вересня 1994 року №10 "Про деякі питання, що виникають при застосуванні судами законодавства, яке передбачає оскарження до суду санкції прокурора на арешт." Збірник Постанов   Пленуму  Верховного   Суду  України  в кримінальних справах, ч.2. Київ, 1995.
9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.1999 року "Про використання міри запобіжного заходу - застави"
10. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П.Кримінальний процес України. Київ, 1999.
11. Кримінальний процес під ред. проф. Чельцова М.А., 1969.
12. Землянський П.Т., Саг Г. Питання ефективності слідчої діяльності. Право України, №12, 1989.
13. Грищук В. Правова реформа по питанню гуманізації кримінального законодавства.
14.Б.Пошва.   Застава   в   системі   запобіжних   заходів кримінального процесу України: прблеми і перспективи. Юридичний вісник України, №7, 2000.
15.Архів Тернопільського міського суду.
І6.Архів Калуського міського суду.