Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН 6
1.1 Поняття і види покарання за кримінальним законодавством
України 6
1.2 Критерії вибору міри покарання. Характер і ступінь суспільної
небезпечності вчиненого злочину 9
РОЗДІЛ ІІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 20
2.1 Розподіл осіб, позбавлених волі, по видах установ
виконання покарання 20
2.2 Відбування покарання в колоніях 27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36
 Список використаних джерел та літератури

1.    Конституція України: К.: Просвіта, 1997. – 80с.
2.    Кримінальний кодекс України зі змінами від 31.05.2007// ВВР. – 2007, № 44. – 512 с.
3.    Кримінально-процесуальний кодекс України//ВВР. – 2007, № 34. – 447 с.
4.    Інструкція "про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі", затверджена наказом № 261 від 16.12.2003 року.
5.    Положення про лікарсько-трудову комісію: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18. 01. 2000 зі змінами від 18.11.2003. № 3/6.
6.    Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту України з питань виконання покарань 02.12.2003  № 228
7.    Про затвердження Положення про організацію виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в установах кримінально-виконавчої системи: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14. 04. 2001. N 65.
8.    Про затвердження Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28. 07. 2005. N 124.
9.    Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи: Наказ Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 01.03.2002. N 154/55.
10.    Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань від 25.12.2003  № 275
11.    Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 року N 275 зі змінами від 14.03.2007.
12.    Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб,
які відбувають покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Кабінету Міністрів України від 02. 12. 1996. N 1.
13.    Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982, 493 с.
14.    Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть: Курс лекций. – К.: Основы, 1996, 673 с.
15.    Белозеров Ю.Н. Возбуждение уголовного дела. - М., 1976.
16.    Игнатов А.И., Костарева Т.А. Уголовное право. Общая часть. – М., 1996, 504 с.
17.    Кримінальне право України. Загальна частина / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шанченка – К. : Юрінком Інтер, 1997, 509 с.
18.     Кримінальне право України. Особлива частина / за ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, С.Д. Шанченка – К. : Юрінком Інтер, 1999, 895 с.
19.    Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Загальна частиеа: Курс лекцій. – К.: Основи, 1996, 391 с.
20.    Лейленд П. Кримінальне право. – К.: Основи, 1996, 313 с.
21.    Маляренко В. Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. -1999.-№ 1.
22.    Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общая часть. – К., 1995, 431 с.
23.    Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України: спеціальний випуск. – К.: Юрінком, 1994, 693 с.
24.    Саркисова Э. Роль наказания в предупреждении преступлений. – Минск, 1990, 569 с.
25.    Трубников В.М,, Филонов В.П,, Фролов А.И. Уголовно-исполнительное право Украины. – Донецк, 1999. – 640 с.
26.    Україна в міжнародних правових відносинах. Книга 1. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. – К., 1995, 468 с.