Особливості відбування покарання в колоніях різних видів

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................3
Розділ І. Загальна характеристика пенітенціарних систем зарубіжних країн…..........................................................................................................................5
Розділ ІІ. Особливості відбування покарання в колоніях мінімального та середнього рівнів безпеки.........................................................................................12
2.1. Організаційні питання в забезпеченні діяльності колоній мінімального та середнього рівнів безпеки.........................................................................................12
2.2. Права засуджених...............................................................................................15
2.3. Обов’язки засуджених........................................................................................21
Розділ ІІІ. Колонії максимального рівня безпеки та відбування покарання в них...............................................................................................................................25
3.1. Категорії злочинців, які направляються до колоній максимального рівня безпеки та особливості їх прав.................................................................................25
3.2. Особливості відбування покарання ув’язнених до довічного позбавлення волі..............................................................................................................................29
Висновки....................................................................................................................35
Список використаних джерел та літератури...........................................................38
Додатки.......................................................................................................................40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.Конституція України: К.: Просвіта, 1997. – 80с.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України: К.: ВЕЛЕС, 2004. – 72с.
3. Кримінальний кодекс України: К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с.
4. Про затвердження Положення про організацію виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в установах кримінально–виконавчої системи: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.04.2001. N 65
5. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах і установах виконання покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 04.05.2002. N 11.
6. Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи: Наказ Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 01.03.2002. N 154/55.
7. Типові правила внутрішнього розпорядку для хворих, які перебувають у лікарні: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 01 2000. N 3/6.
8. Про затвердження Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28. 07. 2005. N 124.
9. Положення про лікарсько-трудову комісію: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18. 01. 2000. N 3/6.
10. Про затвердження Положення про організацію виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в установах кримінально-виконавчої системи: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14. 04. 2001. N 65.
11. Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб,
які відбувають покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Кабінету Міністрів України від 02. 12. 1996. N 1.
12. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 року N 275

13. Джужа О.М. Кримінально-виконавче право України. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304с.
14. Колб О.Г., Барчук А.І., Кулічук М.М., Прорєшна Н.І., Мельник Т.Г., Озеруга О.В. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі. – Луцьк: Вежа, 2000 – 55с.
15. Колос М.И. Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – К., 1992. – 22с.
16. Трубников В.М., Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исправительное право Украины. – Донецк, 1999. – 640с.