Загальна характеристика соціальної діяльності ООН

дипломна робота без вступу, 60 сторінок

Розділ І. Загальна характеристика соціальної діяльності ООН.
1.1.Співпраця в соціально-економічній сфері в рамках ООН.
Розглядаючи діяльність ООН у соціально-економічній сфері, слід пам’ятати, що дана міжнародна організація залишається політичною, оскільки її членами є суверенні держави. Політичний характер ООН  виявляється в тому, як інтерпретуються світові економічні і соціальні проблеми, які підходи і способи їх вирішення вважаються прийнятними
У статті 1(3) Статуту ООН зафіксовано запровадження «міжнародної співпраці у розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру». 
Головним органом який діє під керівництвом Генеральної Асамблеї (ст.60) і координує діяльність ООН у соціально-економічній сфері є Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР). У даний час до складу ЕКОСОР входять представники 54 держав, їх обирають на трирічний термін.
Рада уповноважена готувати доповіді з відповідних питань, надавати рекомендації ГА, членам ООН і спеціалізованим установам. Окрім цього, на ЕКОСОР покладаються обов’язки розробляти проекти відповідних конвенцій і репрезентувати їх Генеральній Асамблеї (ст. 62), а також надавати необхідну інформацію Раді Безпеки ( ст.65). Рада уповноважена погоджувати діяльність спеціалізованих установ (ст.63) і проводити консультації з неурядовими організаціями (ст.71).
Як правило, ЕКОСОР організовує щорічно одну п’ятитежневу робочу сесію по черзі в Нью-Йорку та Женеві. Важливість даного  органу засвідчує той факт, що на нього припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу ООН. У 1965 р. кількість членів Економічної і Соціальної Ради було збільшено з 18 до 27 і в 1973 р. — до 54 членів (друга і четверта поправки до Статуту). По регіонах представництво розподіляється так: 14 місць — квота Африки, 10 — Латинської Америки, 11 — Азії, 13 — Західної Європи й інших країн і 6 — країн Східної Європи.
Як один із шести головних органів ООН Економічна і Соціальна Рада має такі функції і повноваження:
—обговорює міжнародні економічні й соціальні проблеми глобального і міжгалузевого характеру і розробляє рекомендації щодо політики з цих проблем для країн-членів і для системи ООН;
— проводить дослідження, складає доповіді, розробляє рекомендації з міжнародних проблем в економічній і соціальній сферах Генеральній Асамблеї, членам Організації та зацікавленим спеціалізованим установам;
— заохочує держави до дотримання прав людини і основних свобод для всіх;
—скликає міжнародні конференції і розробляє для подання Генеральній Асамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її компетенції;
—веде переговори зі спеціалізованими установами відносно домовленостей, угод, що стосуються взаємовідносин цих установ з ООН;
— погоджує діяльність спеціалізованих установ через консультації з ними і надання рекомендацій;
— надає послуги і допомогу (за ухвалою Генеральної Асамблеї) членам ООН, а також спеціалізованим установам на прохання останніх;
— консультує відповідні неурядові організації з питань, які входять до її компетенції.
Головними питаннями, які входять до компетенції   ЕКОСОР є :
1.стан світової економіки і соціальної ситуації та підготовка фундаментальних оглядів та публікацій;
2.стан міжнародної торгівлі;
3.проблеми охорони навколишнього середовища;
4.економічна та наукова допомога країнам, що розвиваються;
5.різні аспекти продовольчої проблеми;