Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові


Зміст

Вступ 3
Розділ І. Головні члени речення в англійській мові 5
1.1 Поняття про підмет 5
1.2 Присудок в англійській мові 7
Розділ ІІ Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові 11
2.1 Статус підмета й присудка 11
2.2 Узгодження підмета з присудком 16
2.3 Реалізація зв\'язку між підметом та присудком 18
2.4 Зв\'язок між змістом присудка й змістом підмета 23
Висновки 26
Список використаних джерел 28
 

 

 

 

Список використаних джерел

1.    Bryant M. A. Functional English Grammar. – N.Y., 1945.
2.    Close R. A. A Reference Grammar for Students of English. – Ldn., 1977.
3.    Curme G.O. A Grammar of the English Language. – Boston - N.Y., 1935.
4.    Irtenyeva N. F., Barsova O. M., Blokh M. Y., Shapkin A. P. A Theoretical English Grammar. – Moscow, 1969.
5.    Khaimovich B. S., Rogovskaya B. I. A Course in English Grammar. – Moscow, 1967.
6.    Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Grammar of Contemporary English. – Ldn., 1972.
7.    Ахманова О. С., Микаэлян Г. Б. Сучасні синтаксичні теорії. –  М., 1963. – с. 189
8.    Бархударов Л. С. Нариси по морфології сучасної англійської мови. – М., 1975. – с. 301
9.    Бархударов Л. С. Структура простого речення сучасної англійської мови. – М., 1966. – с. 231
10.    Бархударов Л. С. Штелинг Д. А. Граматика англійської мови. – М., 1973. – с. 256
11.    Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. –  М., 1975. –с. 115
12.    Березинский В. Украинско-английские семантико-стилистические паралели на морфологическом уровне. - Львов. 1972. – с.160
13.    Бліх М. Я. Питання вивчення граматичного ладу мови. – М., 1976. – с. 256
14.    Воронцова Г. Я. Нариси по граматиці англійської мови. – М., 1960. – с. 310.
15.    Гальперин И. Р. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. – М., 1981. – с. 210
16.    Есперсен О. Філософія граматики. – М., 1958. – с. 210
17.    Жигадло В. Я., Іванова И. Я., Иофик Л. Л. Сучасна англійська мова. – М., 1956. – с. 189
18.    Иртеньева Я. Ф. Граматика сучасної англійської мови (теоретичний курс). –  М., 1956. – с. 390
19.    Іванова И. Я., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – М., 1981. – с. 345
20.    Кошова И. Г. Граматичний лад сучасної англійської мови. – М., 1978. – с. 183
21.    Мухін A.M. Синтаксемный аналіз і проблема рівнів мови. – Л., 1980. – с. 145
22.    Мухін A.M. Структура речень й їхньої моделі. – Л., 1968. – с. 125
23.    Полюжин М.М. Теорія і практика перекладу з англійської мови  на українську. - К., 1991. - с. 210.
24.    Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – с. 304
25.    Швейцер А.Д. Очерк современного  английского языка в США. – М., 1963. – с. 216.