Сленг як одне з джерел поповнення лексики американської і англійської

План
Вступ.........................................................................................................................3
Розділ 1. Загальна характеристика сленгу………………………………………5
1.1 Походження сленгу……………………………………………………….8
1.2 Розвиток сленгу……………………………………………………………9
1.3 Шляхи утворення одиниць сленгу………………………………………11
1.4 Поширення сленгу………………………………………………………..13
1.5 Прагматичний аспект використання сленгізмів………………………..14
1.6 Мовна характеристика тексту…………………………………………...17
1.7 Види сленгу відповідно до сфери їх вживання………………………...22
Розділ 2. Лексико-стилістичний аналіз художніх текстів.................................25
Розділ 3. Дослідження функціонування сленгу на прикладі книги B.A. Donforio “Riding In Cars With Boys”……………………………………..…32
Висновки................................................................................................................37
Список використаної літератури....................................................................….39


Список використаної літератури
1. Антрушина Г.Б., Афанасьєва О.В., Морозова Н.Н.  Лексикология английского     языка – М.: Дрофа, 1999 – 288с.
2.    Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка – М.: “Просвещение”, 1990 – 300с.
3.    Вилюман В.Г Английская синонимия - М.: "Просвещение", 1980 - 254с.
4.    Гальперин И.Р Стилистика английского языка - М.: "Высшая школа", 1981 - 198с.
5.    Галянич М.І. Внутрішня форма слова і художній текст: Монографія – Івано-Франківськ: “Плай”, 1997 – 178с.
6.    Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста – М.: “Высшая школа”, 1984 – 151с.
7.    Иванова Т.П., Брандес О.П. Стилистическая интерпретация текста – М.:  “Высшая школа”, 1991 – 143с.
8.    Кухаренко В.А Семинарий по стилистике английского языка - М.: "Просвещение", 1980 - 203с.
9.    Лотоцька К.Я Іноземна філологія - Львів, 1991 -№102 - 257с.
10.    Мамчур І.П. Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного мовознавства // Диво слово – 2001 - №12 – С. 32-38
11.    Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского язика – К.: “Высшая школа”, 1991 – 270с.
12.    Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови – Х.: “Основа”, 1993 – 256с.
13.    Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика – К.: Вежа, 1994 – 239с.
14.    Пиркало С.Г. Сленг: ненормативно, але нормально // Урок Української – 2000 - №4 – С 26-28
15.    Пономарів О.Д.  Стилістика сучасної української мови – К.: Либідь, 1992 – 247с.
16.    Потятиник У.О Соціолінгвістичні та стилістичні аспекти – Іноземна філологія. Український науковий збірник – Львів, 1999 - №111 – 323с.
17.    Разинкина Н.М Функциональная стилистика – М.: Высшая школа, 1989 – 180с.
18.    Судзиловский Г.А. Сленг – что это такое? – М.: Просвещение, 1973 – 179с.
19.    D.F Donforio Riding In Cars With Boys – New York: William Morrow and Company, inc., 1990 – 204p. 
20.    Wentworth H., Flexner S. Dictionary of American Slang - New York: Thomas Crowell, 1964
21.    Wentworth H., Flexner S. Dictionary of American Slang - New York: Thomas Crowell, 2d ed., 1975
22.    Tony Thorne Dictionary of Contemporary Slang  - London: Bloomsbury, 1997 - 356p.
23.    John Ayto The Oxford Dictionary of Modern Slang - Oxford University Press., 1992
 
 

Студентські статті