Лінгвістичний аналіз тексту на уроках звязного мовлення в середній школі


ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ І. Текст і навчання зв’язного мовлення
1.1. Текст. Основні ознаки тексту 5
1.2. Способи і засоби поєднання речень в тексті 10
1.3. Тексти навчання зв’язного мовлення 14

Розділ ІІ. Організація роботи над текстом переказу
на уроках зв’язного мовлення
2.1. Переказ як підготовча ланка до самостійного письма 26
2.2 Організація роботи над текстом переказів різних типів 29

Розділ ІІІ. Організація роботи над текстом твору на уроках зв’язного мовлення……………………………………………………………………. 41

Висновки 57
Список використаної літератури 60

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.    Бондарчук Л.І. Методику підказує текст // Укр.мова і літ. в школі. – 1992. – №2. – С. 4 – 6.
2.    Гайовий Л.А. Ритмомелодика художнього тексту // Мовознавство. – 1984. – №1. – С. 17 – 19.
3.    Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. – 1996. – №5. – С. 6 – 12.
4.    Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. – 1997. – №7. – С. 33 – 36.
5.    Горяний В. Д. Стилістична роль абзацу // Укр. мова і літ. в школі. – 1971. – №10. – С. 47 – 48.
6.    Гринас М. Робота над текстом на уроках української мови у 4 – 5 класах. – К.: Рад. шк., 1988. – 137 с.
7.    Донченко Т. Як готувати учнів до переказу // Укр. мова і літ в школі. – 2001. – №1. – С. 3 – 4.
8.    3агнітко А.П. Актуальні проблеми текстової лінгвістики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 5. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – С. 95 – 111.
9.    3ернецький П.В. Лінгвістичні параметри тексту // Мовознавство. – 1984. – №2. – С. 21 – 25.
10.    Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 311 с.
11.    Ковальчук О. Виховання в учнів відчуття тексту // Дивослово. – 1996. – №5-6. – С. 18 – 20.
12.    Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінгвоаналізу // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. – Тернопіль: Лілея, 1997. – С. 6 – 25.
13.    Лазебник Ю. Спілкування текстом // Мовознавство. – 1995. – №1. – С. 78 – 85.
14.    Лісовський А. Художня розповідь тексту // Дивослово. – 1994. – №1. – С. 15 – 17.
15.    Мельничайко В.Я. Дидактичні можливості переказів-мініатюр // Дивослово. – 1995. – №9. – С. 31 – 33.
16.    Мельничайко В.Я. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. – Тернопіль: Лілея, 1997. – С. 26 – 60.
17.    Мельничайко В.Я. Робота над структурою тексту під час підготовки до навчального переказу // Укр. мова і літ. в школі. – 1981. – №5. – С. 52 – 54.
18.    Організація тексту. Граматика і стилістика. – К.: Наук. думка, 1979.– 102 с.
19.    Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. – 1999. – №3. – С. 21 – 23.
20.    Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма перевірки учнів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово. – 1999. – №1. – С. 18 – 21.
21.    Піддубний М.А. Розвиток зв’язного мовлення (8 кл.) // Укр. мова і літ. в шк. – 1991. – №4. – С. 18 – 20.
22.    Плівчук К. Урок розвитку зв’язного мовлення (9 кл.) // Дивослово. – 1997. – №2. – С. 25 – 28.
23.    Радченко І.Готуємося до шкільного твору та переказу: Навч. посібник. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 80 с.
24.    Рінберг В.Л., Усатеко Т.П. Текст і навчання зв’язного мовлення // Укр. мова і літ. в шк. – 1989. – №2. – С. 56 – 59.
25.    Семченко М.Т. Розвиток усного та писемного мовлення. – К., 1986. – 232 с.
26.    Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 5 – 9 класах: Навч. метод. посібник. – К.: Рад. шк., 1981. – 136 с.
27.    Стріляна А.М. Уроки розвитку зв’язного мовлення у 8-му класі // Укр. мова і літ. в шк. – 1988. – №4. – С. 43 – 45.
28.    Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр. Енциклопедія, 2000. – 752 с.
29.    Формирование семантики й структури художественного текста. Межвуз. сб. нач. тр. – Куйбышев, 1984. – 190 с.
30.    Цінько С. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух // Укр. мова і літ. в шк. – 2000. – №4. – С. 11 – 14.
31.    Шелехова І. Про систему роботи з розвитку зв’язного мовлення у 6 класі // Дивослово. – 1994. – №1. – С. 62 – 64.