Український химерно-гротескний роман другої половини ХХ ст.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...3
РОЗДІЛ 1. ХИМЕРНО-ГРОТЕСКНИЙ РОМАН: ДЕФІНІЦІЯ ЖАНРУ, ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ………………………………….……………………….7
1.1  Окреслення жанрових меж химерно-гротескного роману……….….7
1.2  Рецепція жанру в літературній критиці та літературознавстві…….15
РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКИЙ ХИМЕРНО-ГРОТЕСКНИЙ РОМАН В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ……………………………………………...…………20
2.1 Латиноамериканська «фольклорна проза» та український химерний роман 70-80-х років……………………………………………………….20
2.2 «Магічна новела» 80-90-х років: поетика, еволюція, літературний контекст…………………………………………………………………....33
ВИСНОВКИ……...……………………………………………………..…47
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…..…………………………………………..….51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Барокові тенденції в романі В. Шевчука «Дім на горі» : [текст] / Мовчан Р. // Українська мова та література. – Серпень. – 1999. – № 31. – С. 22.
2.    Бахтин М. М. Искусство слова и народная смеховая культура : [Рабле и Гоголь] / Михаил Михайлович Бахтин. – Москва, 1972. – С. 486 – 487.
3.    Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренесанса / Михаи́л Михайлович Бахтин. – Москва, 1965. – С. 177.
4.    Берегуляк А.В. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у постколоніальному контексті : «Дім на горі» Валерія Шевчука / А. В. Берегуляк // Сучасність. – 1993. – № 3. – С. 67 – 75.
5.    Білецький П. О «Козак Мамай» – українська народна картина / П. О. Білецький. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1960. –   с. 4.
6.    Горнятко-Шумилович А. Й. Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму / А. Й. Горнятко-Шумилович // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Львів. – Вип. 33. – Ч. 2. – 2004. – С. 227 – 233.
7.    Грабовська І. А Проблема засад дослідження українського менталітету та національного характеру / І. А. Грабовська // Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 58 – 70.
8.     Гуцало Є. П. Вибрані твори : [у 2 т.]. (передм. М. Г. Жулинського) / Євген Пилипович Гуцало. – К., 1987. – Т. 1. – 571 с.
9.    Гуцало Є. П. І давнина, і сучасність : До 75-річчя з дня народження       О. Ільченка / Є. П. Гуцало // Дніпро. – 1984. – № 6. – С. 117 – 120.
10.     Гуцало Є. П. Парад планет : [роман, повісті]. (передм. автора) / Євген Пилипович Гуцало. – К., 1984. – 480 с.
11.     Гуцало Є. Позичений чоловік. Приватне життя феномена: [роман-дилогія] / Євген Гуцало. – К., 1982. – 711 с.
12.     Гуцало Е. Ф. Пути творчества : [О прозе А. Е. Ильченко] /             Є.Ф. Гуцало // Радуга. – 1982. – №4. – С. 156 – 160 с.
13.     Дрозд В. Г. Мої духовні мандрівки : [вступ до його вибраних творів у двох томах] / Дрозд В. Г. – К. : Рад. письменник, 1989. – Т. 1. –      С. 17
14.     Дрозд В. Г. Ритми життя / Дрозд В. Г. – К. : Дніпро, 1970 і Вовкулака. // Вибрані твори. – Т. 1. – С.311 – 461.
15.     Дуденко О. Т. Афористичність «химерної прози» Євгена Гуцала /    О. Т. Дуденко // Вісник Уманського педуніверситету. Філологія «мовознавство). – К. : Знання України, 2004. – С. 66 – 73.
16.     Євхан Н. Фольклорно-міфологічні моделі у прозі Валерія Шевчука (типологічний аспект ) / Н. Євхан // Слово і час. – 2003. – № 5. – С. 70 – 76.
17.     Євхан Н. Художні засоби та прийоми фольклорної поетики у творчій практиці В. Шевчука / Н. Євхан // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 14 – 17.
18.     Жердинівська М. Латиноамериканська література від джерел до «магічного реалізму» / М. Жердинівська // Всесвіт. – 1998. – № 1. –  С. 19.
19.    Жулинський М. П. Наближення : [літературні діалоги] / Микола Григорович Жулинський. – К. : Дніпро, 1986. – 278 с.
20.     Жулинський М. П. У вічному змаганні за істину / Микола Жулинський // В. Шевчук. Три листки за вікном. – К., 1986. – 286 с.
21.     Затенацький Я. Патріотичні ідеї української народної картини «Козак-бандурист» / Я. Затенацький // Народна творчість та етнографія. – 1958. – № 2. с. 6 – 12.
22.     Зборовська Н. В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури : [монографія] / Ніла Зборовська. – К.: Академвидав, 2006. – С. 366 – 380.
23.     Ільницький М. М. Безперервність руху літ. : [крит. статті] / Ільницький М. М.— К., 1983. – С. 286 – 304.
24.     Ільницький М. М. Від епічності до … епічності / М. М. Ільницький // Дніпро. – 1980. – № 12. – С.165.
25.     Ільницький М. М. «Із західної перспективи…» / М. М. Ільницький // Кур'єр Кривбасу. – 1999. – № 109, січень. – С. 8.
26.     Ільченко О. Є. Вибрані твори : [в 2 т.] / Олександр Ільченко – К.: Дніпро, 1989. – Т. 1. : Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця: Укр. химерний роман з нар. уст. / Передм. Євгена Гуцала. – К. : Дніпро, 1989. – 671 с.
27.     Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, ґенеза / О.В. Киричук // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріали Міжнародної конференції. Ч. І. – Київ – Луцьк, 1994. – С. 7 – 20.
28.     Ковальчук О.Г. Роман «химерний» чи «театралізований»? /              О. Г. Ковальчук // Слово і час. – 1990. – № 7. – С. 42 – 47.
29.     Корнійчук В. «Праця тоді солодка, коли нею захоплений до глибини душі» Інтерв’ю з В. Шевчуком / В. Корнійчук // Літературна Україна. – 1997. – 17 квітня. – С. 52.
30.     Кравченко А. Є. Можливості прози / А. Є. Кравченко // Вітчизна. – 1983. – № 12. – С. 63.
31.     Кравченко А. Є. Химерний роман і фольклор / А. Є. Кравченко // Рад. літературознавство. – 1982. – № 4. – С. 57 – 62.
32.     Кравченко А. Є. Художня умовність в українській радянській прозі / Андрій Євгенович Кравченко. – К. : Наук. думка, 1988. – 128 с.
33.     Кравченко А. Є. Характерник : Олександрові Ільченку 85 /                А. Є. Кравченко // Літ. Україна. – 1994. – № 27 – С. 11.
34.     Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб.наук.праць / наук. ред. Козлов А. та ін.]. – К. : Акцент, 2004. – 740 с.
35.     Літературознавчий словник-довідник [Р. Т. Гром'як та ін.] – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 753 с. (Nota bene).
36.     Логвиненко М. Олександр Ільченко. [до 60-річчя з дня народження письменника] // Українська мова і література в школі. – 1969. – № 6. – С. 94.
37.     Логвиненко М. Український характер. Фрагменти спогадів на хвилі 90-річчя О. Ільченка / М. Логвиненко // Літ. Україна. – 1999. – 25 листопада. – С. 10.
38.     Майданченко П. І. До характеристики художніх особливостей трилогії Є. Гуцала : «Позичений чоловік», «Приватне життя феномена», «Парад планет» / П. І. Майданченко // Літературознавство. – 1986. – № 6 – С. 26 – 32.
39.     Майданченко П. І. Космічне в сучасній українській прозі /                П. І. Майданченко – К., 1991. – С. 141 – 189.
40.     Макаров А. М. Світло українського бароко / Макаров А. М. – Київ, 1994. – 288 с.
41.     Масенко Л. Т. Химерна проза як традиційна мовностильова течія української літератури / Л. Т. Масенко // Мовознавство. – 1991. –     № 1. – С. 26 – 33.
42.     Мельник Н. Проникнення в іншу реальність (українська магічна новела наприкінці ХХ століття) / Н. Мельник // Слово і час. – 1998. – № 11. – С. 15 – 21.
43.     Мрищук Н. Мала проза Євгена Гуцала: Поетика жанру / Наталія Мрищук. – К., 2001. – 148 с.
44.     Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті / Дмитро Наливайко // Слово і час, 2002. – № 2 – С. 38.
45.     Насминчук Г.И. Нравственно-философские искания современного украинского романа и проблема фольклоризма : [автореф. дис. канд. филолог. наук] / Г. И. Насминчук. – К., 1989. – С. 11.
46.     Новиченко Л. Наша сьогоднішня пошукова думка / Лариса Новиченко // Літературна Україна. – 1987 – 16 квітня. – С. 1.
47.     Онишко О. Реальність химерного: [про творчість письменника         В. Шевчука] / О. Онишко // Вітчизна. – 1982. – № 11. – С. 197 – 200.
48.     Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука / Марко Павлишин // Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К. : Час, 1997. – С. 143 – 156.
49.     Павлишин М. «Позичений чоловік» Євгена Гуцала: химерне в сучасному українському романі / Марко Павлишин // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 82 – 96.
50.     Панченко В. Реальність розмаїття / В. Панченко // Дніпро. – 1981. – № 6. – С. 51 – 59.
51.     Пашковська Н. Багатство мовної палітри у прозі Є. Гуцала /             Н. Пашковська // Мандрівець. – 1999. – №5. – С. 66 – 68.
52.     Плющ В. Мов дзеркало письменницької душі : [про Є. Гуцала] /       В. Плющ // Літ. Україна. – 1997. – 16 січня. – С. 6.
53.     Погрибный А. Мода? Новация? Закономерность? / А. Погрібний // Литературное обозрение. – 1980. – № 2. – С. 33 – 45.
54.     Погрібний А. Сучасний стиль: вдумливість пошуку й підступність моди / А. Погрібний // Вітчизна. – 1984. – № 12. – С. 23 – 31.
55.     Покальчук Ю. Сучасна латиноамериканська проза / Юрій Покальчук. – Київ, 1978. – С. 51 – 60.
56.     Покальчук Ю. Традиції Гоголя і «магічний реалізм» / Юрій Покальчук // Вітчизна. – 1984. – № 4. – С. 65 – 72.
57.     Русанівський В. Мова химерного роману / В. Русанівський // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 3 – 21.
58.     Рябчук М. «Осяяння» і сяйво прози / М. Рябчук // Жовтень. – 1981. – № 6. – С. 131 – 137.
59.     Семенчук І. Народні джерела образу козака Мамая у творчості         О. Є. Ільченка / І. Семенчук // Нар. творчість та етнографія. – 1979. – № 4. – С. 47 – 52.
60.     Слабошпицький М. Можливості «висповідального» й експериментального письма. // Прапор. – 1984. – № 2. – С. 110 – 115.
61.     Слабошпицький М. Можливості експериментальної прози /             М. Слабошпицький // Літ. Україна. – 1982. – 10 червня. – С. 6.
62.     Славинський М. Серце заболіло так само, як після першого інфаркту: 14 січня 1937 року народився видатний український прозаїк - Євген Гуцало / М. Славинський // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна рада України (1 – 12; Київ). – К. : Преса України, 2007. – № 1/12. – С. 7.
63.     Сучасний український роман у контексті світової літератури: [круглий стіл] // Вітчизна. – 1981. – № 10. – С. 34.
64.     Ткаченко Н. Дивні люди – поети… [спогади про Є. Гуцала] /            Н. Ткаченко // Літ. Україна. – 1996. – 11 січня. – С. 12.
65.     Фізер І. фатальний удар по соцреалізму [промова професора Івана Фізера: Пам'яті Євгена Гуцала] / І. Фізера // Вітчизна. – 1996. – № 1 – 2. – С. 115.
66.     Храмова В. До проблеми української ментальності / В. Хромова // Українська душа. – К. : Фенікс, 1992. – С. 3 – 35.
67.     Шевчук В. Дім на горі : [роман-балада] / Валерій Шевчук. – К., 1983. – 487с.