.

Проблематика та художня своєрідність прози Валерія Шевчука

Зміст

Вступ…………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Великі епічні твори Валерія Шевчука……………………5

Розділ 2. Проблематика та художня своєрідність повістей………..16

Висновки………………………………………………………………24

Список використаної літератури…………………………………….25


Список використаної літератури:

1.    Бадзьо Ю. Слабкість епічного мислення. [Про творчий шлях письменника В.Шевчука]. Вітчизна, 1970, № 6, с. 139-148.
2.    Блєдних Т. Історія в прозі Валерія Шевчука// Слово і час. – 1993.- № 7.с. 52-57.
3.    Борцова Т. Крізь призму художнього сну: (повість “Дерево пам’яті” Валерія Шевчука”)// Слово і час.- 1999.- № 8.- с.70-72.
4.    Даниленко В. У пошуках демонічної жінки (Архетип Ахіми в пізніх повістях В.Шевчука)// Слово і час.- 2000.-№ 2.-с.21-24.
5.    Жулинський М. Наближення: Літературні діалоги.- К.: Дніпро, 1986.- 278с.
6.    Із вершин та низин: Книга цікавих фактів із історії української літератури.- К.: Дніпро, 1990.- 446 с.
7.    Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. Кн.2. Ч.2: 1960 – 1990-ті роки: Навч.посібник/ За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1995.- 512 с.
8.    Кравченко В. Молода українська проза.- К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990.- 47 с.
9.    Рута О. Літературна казка Валерія Шевчука// Слово і час.- 1999.- № 11.- с. 54-57.
10.     Соболь В. Око прірви, або дорога до себе// Вітчизна.- 2001.- с. 137-137.
11.    Тарнашинська Л. Мав дерзновення бути самим собою, або “Сад життєйських думок, трудів та почуттів” Валерія Шевчука// Пам’ять століть.- 1999.- № 4.- с.25-54.
12.    Тарнашинська Л. Свобода вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі (Проза Валерія Шевчука, як віддзеркалення екзистенціоналізму)// Сучасність.- 1995.- № 3.- с. 117-128.
13.     Три листки за вікном: Роман-триптих/ Валерій Шевчук; [Передм. М. Жулинського].- К.: Рад.письменник, 1986.-587 с.
14.     Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. Упор. В.Яременко та Є.Федоренко.- К.: В-во “Рось”.- 1994.- 686 с.
15.     Шевчук В.О. Камінна луна: Повісті.- К.: Молодь, 1987.- 216 с.
16.     Шевчук В.О. На полі смиренному, або ж Новий синаксир Київський, писаний грішним Семеном-затворником святого Печерського монастиря: Роман.- К.: Дніпро, 1983- 191 с.- (Серія “Романи і повісті”, № 2).
17.     Шевчук В.О. Дім на горі: Роман-балада/ Післяслово М.Г. Жулинського.- К.: Рад.письменник, - 1983.- 487 с.
                                                   Вступ


Творчість Валерія Шевчука – це унікальне поєднання реальної та культурної дійсності. На фоні соціально-фабульної літератури його твори позбавлені загальної смислової дії та структурності суспільного життя. В своїх творах автор витворює неординарний світ, який, інколи, важко зрозуміти.
Самобутній герой Валерія Шевчука – глибоко філософська натура, яка відчуває красу цього світу. Герой Шевчука – високоосвічена  постать, яка не втрачає духовної стабільності серед клопотів буденного життя.
Актуальність теми. В період розбудови і становлення української незалежної держави, особливо потрібно пам’ятати про письменників, котрі служили і служать своєму народу. Так, в своїх творах Шевчук порушує низку актуальних проблем: духовні самопошуки людини, повага до минулого свого народу, усвідомлення свого патріотичного обов’язку, пошук істини та творення добра, осмислення помилок.
До творчості Валерія Шевчука зверталося багато науковців. Їх літературознавчі праці допомагають нам ґрунтовно розкрити і збагнути творчість письменника.
Цікавим дослідженням є стаття у журналі “Вітчизна” Юрія Бадзьо [ 1, 139-148 ]. В ній він вказує на слабкість епічного мислення прозаїка. Бадзьо підкреслює, що на відміну від інших письменників, Шевчук концентрує свою увагу на внутрішньому світі героя, а не на якихось конкретних подіях чи глобальних проблемах.
Глибоко проникає у художній світ образів Шевчука літературознавець Л. Тарнашинська [12, 117-128 ].  Вона стверджує, що проза Валерія Шевчука – це віддзеркалення екзистенціоналізму.
Звичайно ж, творчість Шевчука потребує подальшого дослідження.
 Мета роботи полягає в дослідженні проблематики та художньої своєрідності прози Валерія Шевчука. Звідси випливають основні завдання роботи:
- визначення основних мотивів творчості Валерія Шевчука
- розкриття художньої своєрідності творів
- дослідження концепції людини і світу
- виявлення екзистенційних принципів в прозі Шевчука
Матеріалом роботи є романи та повісті Валерія Шевчука. Романи: “На полі смиренному”, “Три листки зі вікном” та “Дім на горі”. Повісті: “Камінна луна”, “Чудо”, “Двоє на березі”, “Середохрестя”, “Дерево пам’яті”, “Тепла осінь”.
Теоретичною основою дослідження слугують літературознавчі праці Миколи Жулинського, Володимира Даниленка, Тетяни Борцової, Юрія Бадзьо, Оляни Рути, Романа Корогодського,
     Л. Тарнашинської, В. Соболя, О. Мишанича, О. Сухолитки та ін.
Структура і зміст роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.