.

Принципи естетики страждання у філософських поглядах та ліриці Василя Стуса

Зміст

Вступ  3
Розділ I. Екзистенціалізм як основа філософського світогляду В. Стуса  5
1.1 Екзистенціалізм у творчості та поглядах поета 5
1.2 Осмислення буттєвих проблем в поезії 10
Розділ II. Культурософські алюзії у збірці ”Палімпсести“  16
Висновок. 24
Список використаної літератури  27
 Список використаної літератури

1.    Жулинський М.Г. Із забуття в безсмертя (сторінки призабутої спадщини). – К.: Дніпро, 1990.- С. 416-440.
2.    Жулинський М.Г. Факт і коментар. Коли воскреснуть палімпсести національної культури? : [“Палімпсести” – збірка В.Стуса] // Літературна Україна.- 1990.- №9.- С.5-6.
3.    Історія української літератури ХХ ст.: у 2 кн. Кн. 2. Ч.2.1960-1990-і рр.: Навч. Посіб./ за ред. Дончика.-К.: Либідь, 1995.-С.184-192.
4.    Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 60-18-их рр.-К.: Либідь, 1995.- с. 113-115.
5.    Коцюбинська М.Х. Поет С.В.Стус і його збірка “Палімпсести”// Василь Стус. – К., 2001.- С.57-59.
6.    Лук’яненко Л.Г. Не лам загинуть Україні!: документально-біографічне видання. - К.: Видавничо–культурологічний центр “Софія”, 1994.- С. 327-342.
7.    Не відлюбив своє тривогу ранню…Василь Стус – поет і людина: Спогади, статті, листи, поезії / Упоряд. Орач (Комісар О.Ю.).- К.: Укр. письменник, 1993.- 400 с.
8.    Павлишин Марко. Квадратура круга: пролегомени до оцінки В. Стуса // Павлишин Марко. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. - К.: Час, 1997.- С. 157-174.
9.    Рарицький О. Гуманістичне осмислення буття: (до історії літературного дебюту В.Стуса)// Дивослово – 1999.- №2- С.63-64.
10.    Рарицький О. “Палімпсести” В.Стус: Духовна домінанта // Слово і час. – 1999.- №12- С. 62-64.
11.    Рубчак Б. Перемога над прірвою: Про поезію В.Стуса.- Балтимор: Смолоскип, 1987.- С. 368-401.
12.    Савчак П. Стус як текст // В.Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор: Смолоскип, 1987. – С.402-425
13.    Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гумманизм // Сумерки богов.- М., 1989.- С.323-328.
14.    Сивокінь Григорій. Василь Стус і Шевченко // Дивослово – 2001. – №10 –С.5-7
15.    Стус В.С. Вибране: Поезії / Упор. А.І.Лазоренко. – Донецьк: Донбас, 1998.- 208 с.
16.    Стус В.С. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденник, записи: Для ст. шкіл. віку/ Передм. Ю.В.Покальчука., Упоряд. Ю.В.Покальчука і Д.В.Стуса; Післямова М.Г. Жулинського. - К.: Веселка, 1992.- 262 с.
17.    Стус В. Золотокоса красуня: Вірші / Упоряд. Д.Стуса. - К.: Слово і час, 1992.- 48с.
18.    Стус В. З таборового зошита. // Сучасність. - 1961-1985: Вибране - С.494 - 508.
19.    Стус В. Листи до сина. - Івано-Франківськ, 2001. -225с.
20.    Стус В. Укр. література: програмні тексти. Ілюстрації, пояснення. Завдання, тексти. – К.: Артек, 2001.- 64с.
21.    Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА, 1999.- 576 с.
22.    Французька п’єса ХХ століття. Театральний авангард / Упоряд. О.Буценко; Передм. В.Скуратівского. - К.: Основи, 1993.- С.253-297.
23.    Шерех Юрій Трунок і трутизна: Про “Палімпсести” Василя Стуса // В.Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. - Балтимор: Смолоскип, 1987.- С. 168-401.