.

Поезія Василя Стуса проблематика, художня своєрідність

ЗМІСТ
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Розділ 1. Ідейно-тематична  спрямованість  та  проблематика    поезії
В. Стуса.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
 1.1. Екзистенціалізм як творча та буттєва філософія автора. . . . . . . . 6
 1.2. Гуманістичне осмислення буття у збірці „Круговерть”. . . . . . . .17
 1.3. Загальна психологічна тональність „Зимових дерев”. . . . . . . . . 24
 1.4. Настрої та мотиви збірки „Веселий цвинтар”. . . . . . . . . . . . . . . .30 
 1.5. „Палімпсести” – вершина творчих і філософських пошуків В.Стуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Розділ 2. Особливості індивідуального стилю письменника. . . . . . . . . . . . 48
 2.1. Поетика творів В. Стуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 2.2. Символіка поезій автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.     Андрос М. „Чиста” свідомість як атрибут смерті // Філософська і соціологічна думка. – К., 1996. – № 1 – 2.– С. 208–219. 
2.     Аппель Р. Некролог Василеві Стусові // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Українське видавництво „Смолоскип” ім. В. Симоненка. Балтимор – Торонто, 1987. – С. 14.
3.     Баранов В. Українці мої // Дивослово. – 1993. – № 11.– С. 56.
4.     Бедрик Ю. Василь Стус: Проблеми сприймання. – К.: ПБП „Фотовідеосервіс”. – 1993. – 80с.
5.     Бедрик Ю. Поетична спадщина Василя Стуса. Проблеми генезу і текстології: Автореф. дис. канд. філол. наук / НАН України. Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1994. – 18с.
6.     Берегуляк А. Роль пам'яті у зберіганні ідентичности та поетичного „я” // Стус як текст. – Мельбурн:, 1992. – С. 53 – 62.
7.     Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії кінця XIX– початку XX століть // УМЛШ. – 1991. – № 10.– С. 64–71.
8.     Беценко Т. Лінгвостилістичний аналіз поезій В.Стуса // Дивослово. – 1997. – №8. – С.17– 21.
9.     Білоус-Гарасевич М. Василь Стус // Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з тобою, Україно: Вибране. – Детройт: Graphe, 1998. – С.101–110.
10.     Бондаренко А. Лінгвостилістичний аналіз циклу Василя Стуса „ Трени Чернишевського”//Дивослово. –  2003. –  №1. –  С. 6–11.
11.     Бондаренко А. Спроба аналізу філософських творів Василя Стуса // Дивослово. – 1998. – № 8. – С. 8 – 10.
12.     Бондаренко А., Бондаренко Ю. Використання поезії шістдесятників для становлення світогляду учнів // Дивослово. – 1996. – №11. – С. 52–55.
13.     Бондаренко А.Т. Лексична парадигма „Страждання” в поетиці В. Стуса // Мовознавство. – 1995. – №2– 3. – С. 47–54.
14.    Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму // Слово і час. – 2003. – №6. – С. 64– 69.
15.     Борду Н., Буряник М. Свіча і свічадо у поезії В.Стуса // Слово і час – 1993. – №11.– С.51– 58.
16.     Бурлака Г. Стусівські читання // Слово і час. – 1998. – № 8. – С. 64– 65.
17.     Василь Стус. І край мене почує. Поезії / Упор. Лазоренко А.І. – Донецьк: Донбас, 1992. – 295с.
18.     Василь Стус. Листи до сина // Упорядкували Оксана Дворко і Дмитро Стус. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 192 с.
19.     Віват Г. І. Василеві Стусу / Крилата душа. –  Одеса: „Студія „Негоціант”, 2002.– 71с.
20.     Віват Г. І. Кольорова палітра поезій Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 4.– С. 62–64.
21.     Віват Г. І. Про деякі особливості поезії Василя Стуса// Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №2.– С. 18– 20.
22.     Віват Г. Іван Франко та Василь Стус. Франківські мотиви в поезії Василя Стуса // Дивослово. – 2008. – №1. – С. 44– 49.
23.     Віват Г. Сакральні числа та геометричні фігури. За творчістю Василя Стуса // Дивослово. – 2006. – №7. – С. 41– 43.
24.     Віват Г.І. Вживання архаїзмів, церковнослов’янізмів, рідко вживаних слів та інші способи образотворення в поезії Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 6. – С. 39–43.
25.     Волянська Л. „...За Вкраїну його замучили колись...„ (до 10 річчя трагічної загибелі Василя Стуса) // Альманах УНС. – Джерзі Ситі –  Нью-Йорк: Видавництво „Свобода”, 1995. – С. 69 – 80.
26.     Волянська Л. „Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай!” // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. –  Українське видавництво „Смолоскип” ім. В. Симоненка. Балтимор –  Торонто, 1987. – С. 402–423.
27.     Голобородько В. Він став моєю совістю // Вітчизна. – 1990. – №10. – С. 161–163.
28.     Грабовський С. Чи є порятунок для пострадянської філософії? // Сучасність. – 1996. – № 2. – С. 87.
29.     Гундорова Т. Феномен Стусового „жертвослова” // Стус як текст. – Мельбурн: 1992. – С.З–29.
30.     Дзюба І. Різьбяр власного духу // Стус. В. під тягарем хреста: Поезії. – Львів, 1991. – С. 3–20.
31.     Дмитренко М. „То пропікає душу Україна...” / Молодь України. – 1991.– №44.– С. 3.
32.     Домбровський О. Дохристиянські вірування населення території України // Збірник праць Ювілейного Конгресу „Науковий конгрес у 1000-ліття хрещення Руси– України у співпраці з українським вільним університетом”. –  Мюнхен. – 1988/1989.– С. 136–150.
33.     Драч І. Василь Стус – поет трагічної долі // Прапор. – 1989. – № 4. – С. 9.
34.     Драч І. Рецензія на рукопис книжки „Зимові дерева” – вірші Василя Стуса, 1968.
35.     Жовніренко Б. Образ Бога в творчості Івана Величковського і Василя Стуса // Слово і час. – 2000. – № 6. – С. 21– 28.
36.     Жулинський М. Г. Василь Стус // Із забуття –  в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). –  К.: Дніпро, 1990. – С. 417–431.
37.     Жулинський М. Слово і доля. Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2002. – 606с.
38.    Ільницький М. Палімпсести Василя Стуса // Вітчизна. – 1990. – № 3. – С. 14–16.
39.     Історія української літератури XX ст. У двох книгах. Книга друга. Друга половина XX ст. За ред. В. Г. Дончика. Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 1998. – С. 162–167.
40.    Іщенко Є. Віталізація смерті в поезії Василя Стуса // Слово і час. – 2006. – №11. – С. 69–76.
41.    Кодак М. Стусівські читання // Слово і час. – 1998. – № 8. – С. 65– 67.
42.    Коцюбинська М. „Двоє слів” про поета // Літературна Україна. –  1998. – № 2 (4765). – С. 7.
43.    Коцюбинська М. „На цвинтарі розстріляних ілюзій...” // Слово і час. – 1990. – № 6. – С. 21–32.
44.     Коцюбинська М. Василь Стус у контексті сьогоднішньої культурної ситуації // Слово і час. – 1998. – №6. – С. 17–28.
45.     Коцюбинська М. Новітні палімпсести: Кілька думок про феномен Василя Стуса // Філос. і соціол. думка. – 1990. – № 2, – С. 100– 102.
46.     Коцюбинська М. Поет// Василь Стус Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.1: кн.1.– Львів: Видавнича спілка Просвіта, 1994. – С. 7–38.
47.     Коцюбинська М. Стусове „самособоюнаповнення”: Із роздумів над поезією Василя Стуса // Сучасність. – 1995. – № 6. – С. 137–144.
48.     Коцюбинська М. У свічаді пам’яті. // Україна. – 1991. – №1. – С. 13–16.
49.     Коцюбинська М. Феномен Стуса // Сучасність. – 1991. – № 9. – С. 26– 35.
50.     Кривка Н. В., Башкірова Ю. Г. Василь Стус, Поетична спадщина: Посібник для 11 класу. –  Харків: Ранок, 2000. – 64 с.
51.     Криловець Р.А. Збірка Василя Стуса „Зимові дерева”: основні мотиви, літературний контекст // Наукові записки. Серія „Філологічна”. Серія „Психологія та педагогіка”. – Острог, 2002. – 214 с.
52.     Криловець Р.А. Філософська поезія Василя Стуса (на матеріалі збірок „Веселий цвинтар” і „Палімпсести”) // Витоки. Поезія. Проза. Літературознавство. – Острог, 2006. – С. 131–143.
53.     Кужільна Л. „Наша естетика – то естетика страждання”.
54.    Мазуренко Г. Безсмертники // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Українське видавництво „Смолоскип„ ім. В. Симоненка. Балтимор –  Торонто, 1987. – С. 15.
55.     Мацибуда О. Категорія пам'яті в художньому просторі Василя Стуса// Молода нація. – К.: Видавництво „Смолоскип”, 1996. – С. 181–185.
56.     Мельник Я. В мені уже народжується Бог: Про творчість В. Стуса // Вітчизна. – 1990. – № 10. – С. 157–160.
57.     Мишанич С. Народнопоетична стихія в творчості Василя Стуса. – Донецьк: Юніверс, 2002. – 146 с.
58.     Мовчун А. І. „Розстріляне відродження” // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 1. – С. 78–88.
59.     Моренець В. До питання модерності лірики Василя Стуса: (Худ.– філос. аспекти індивідуального стилю). // Наукові записки НАУКМА. – Т.4. – С.97–105.
60.     Москалець К. Передмова // Василь Стус. Вечір. Зламана віть. – К.: „Дух і літера”, „Задруга”. – 1999. – С. З–6.
61.     Не відлюбив свою тривогу ранню… Василь Стус – поет і людина.  Спогади, статті, листи, поезії / Упоряд. Орач О.Ю. – К.: Укр. письменник, 1993. – 400 с.
62.     Неділько В. Я. Василь Стус. Доля, життя, поезія. //Українська мова і література в школі. –  1992.– №2. – С. 21– 30.
63.     Овсієнко В. Цілитель словом праведним // Українська мова та література. – 1998. – № 3 (67). – С. 9.
64.     Овсієнко В. Шістдесяте Різдво Василя Стуса// Освіта. – 1998. – № 3–4 (345– 349) – С. 7.
65.     Овчар П. Душі моєї три ікони//Сучасність. – 1991. – №9 (365). – С. 37.
66.     Оникієнко І. Символ „Веселий цвинтар” в „естетиці страждання” В. Стуса // Слово і час. – 1997. – №2. – С. 54–58.
67.     Павлишин М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса // Павлишин Марко. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 157–174.
68.     Пантюх С. Д. Пам'яті Василя Стуса // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 11. – С. 95.
69.     Пашко А. Похорон Василя Стуса//Сучасність. – 1991. – №9 (365).– С. 36.
70.     Пелех У. Василь Стус – поет, якому цінністю вищою над життя було почуття гідности –  особистої і національної // Від розстріляного до замученого відродження 1920 – 1960 – 1980 роки в українській літературі. Огляд життя і творчости вибраних творів. –  Торонто: Видавнича фундація Гуменюків, 1988.– С. 50–66.
71.     Пелех У. Василь Стус –  шукач калини в духовім світі народу // Нові дні. – 1986. – № 435–436. – С. 4–6.
72.     Пелех У. Пам'яті Василя Стуса. – поета шукача червоної калини у народі // Від розстріляного до замученого відродження 1920 – 1960 – 1980 роки в українській літературі. Огляд життя і творчости вибраних творів. –  Торонто: Видавнича фундація Гуменюків, 1988. – С. 67–71.
73.     Пелех У. Релігійна проблематика в літературі сучасної України// Від розстріляного до замученого відродження 1920 – 1960 – 1980 роки в українській літературі. Огляд життя і творчости вибраних творів. –  Торонто: Видавнича фундація Гуменюків, 1988. – С. 249 – 264.
74.     Підгірний Б. Нецензурний Стус. У 2 частинах. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Т. 2.
75.     Плахотнік Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса // Слово і час. – 2004. – №4. – С. 63–66.
76.     Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: „Український письменник„, 1993. – 63 с.
77.     Плющ Л. „Вільготно гойдається зламана віть...” // Слово і час. – 1991. – № 11. – С. 27–29.
78.     Плющ Л. Вбивство поета Василя Стуса // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. –  Українське видавництво „Смолоскип” ім. В. Симоненка. Балтимор –  Торонто, 1987. –  С. 285–З01.
79.     Покальчук Ю. Довга дорога додому // Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія для 11 класу середньої школи. –  К.: Освіта, 1995. – С. 593–594.
80.     Пустова Ф. Порівняльний аналіз поезій „Vivere memento!” І. Франка та „Ecce homo!” В. Стуса // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвячено вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина. – Донецьк, 2001.
81.     Рарицький О. „Палімпсести” Василя Стуса: духовна домінанта // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 62–64.
82.     Рарицький О. Василь Стус у колі споріднених душ // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №1.– С.43–45.
83.     Рарицький О. Гуманістичне осмислення буття (До історії літ. дебюту В. Стуса) // Дивослово. – 1999. – № 2. – С. 63–65.
84.     Рарицький О. Мистецтво бути собою (Штрихи до літературного портрета В. Стуса) // Українська література в загальноосвітній школі.– 2001.– №3 – С. 22–25.
85.     Рарицький О. Поезія В. Стуса: національний варіант екзистенціалізму // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвячено вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина. – Донецьк, 2001.
86.     Рарицький О. Поезія героїчного часу. – Кам’янець– Подільський, 2002. – 206 с.
87.     Рарицький О. Природа в творчості Василя Стуса як вияв індивідуальності митця // Наука і сучасність. – Ч.1. – С.212–217.
88.     Редчиць І. Дорога правди // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 7– 8. – С. 62.
89.     Роженко М. Обов’язок пам’яті // Вітчизна. – 1990. – №10. – С. 164–167.
90.     Рубчак Б. Перемога над прірвою. Про поезію Василя Стуса // Стус Василь в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / За ред. О. Зінкевича і М.Француженка. – Балтимор: Смолоскип, 1987. – 463 с. – С. 315–367.
91.     Рудницький Л. Василь Стус і німецька література Відношення поета до Гете і Рільке // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. –  Українське видавництво „Смолоскип” їм. В. Симоненка. Балтимор – Торонто, 1987. – С. 352–363.
92.     Рябчук. М. Небіж Рільке, син Тараса (Василь Стус) // Герої та знаменитості в українській культурі. – Київ, 1999. – С. 216–234.
93.     Саржевський С. Практика духовного тривання і прориву в поезії Василя Стуса // Стус як текст. –  Мельбурн: 1992. –  С. 63–71.
94.     Сверстюк Є. Василь Стус – летюча зірка української літератури // Блудні сини України. –  К.: Знання, 1993. – С. 212–220.
95.         Сверстюк Є. Василь Стус // На святі надій. –  К.: „Наша віра”, 1999.– С. 467–490.
96.     Сверстюк Є. Віднайдена імпровізація Василя Стуса// Сучасність.– 1991. – № 9 (305). – С. 38–41.
97.     Світлична Л. І. Хресні побратими // Сучасність. – 1998. – № 7– 8. – С. 138–154.
98.     Світличний І. В. Стусові // Уляна Пелех. Від розстріляного до замученого відродження. 1920 –  1960 – 1980 роки в українській літературі. Огляд життя і творчости вибраних творів. – Торонто: Видавнича фундація Гуменюків, 1988. – С. 103.
99.     Силенко Л. Мага Віра. Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра). – Велика Британія – СІІІА – Канада – Австралія – Західна Німеччина, 1979. – 1428 с.
100.    Славутич Я. Пам'яті Василя Стуса//Яр Славутич. Твори: В 5т.–  К.: „Дніпро”; Едмонтон „Славута”. –  1998. –  Т. 1. –  С. 358.
101.     Славутич Я. Стусова криниця//Яр Славутич/Твори: В 5 т. –  К.: „Дніпро”; Едмонтон „Славута”. – 1998. – Т. 1. – С. 357.
102.     Славутич Яр. Єдність душ: поезія Василя Стуса//Яр Славутич Твори: В о т. –  К.: „Дніпро”; Едмонтон „Славута”. –  1998. – Т. 3.– С.441–454.
103.     Слюсар А. Ф. „Народе мій, до тебе я ще верну...” // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 7. – С. 69–73.
104.     Соловей Е. С. Проблема автентичного буття (В. Стус) // Соловей Е.С. Українська філософська лірика. – К.: Юніверс, 1998. – С. 253–291.
105.     Стебельська А. За Україну його замучили... (Василь Стус) // Збірник наукових праць канадського НТШ. –  Торонто, 1993. – С. 340–345.
106.     Стус В. Веселий цвинтар: Поезії. – Варшава: Видавниче агентство об’єднання українців у Польщі, 1990.– 109с.
107.     Стус В. Вікна в позапростір. Вірші, статті, листи, щоденник, записи. / Упоряд. Ю. В. Покальчука і Д. В.Стуса. – К.: Веселка, 1992. – 262 с.
108.     Стус В. Дорога болю: Поезії / Упоряд. та післямова М.Коцюбинської. – К.: Радянський письменник, 1990. –  222с.
109.     Стус В. Най будем щирі // Дніпро. 1990. – №4. – С. 77– 82.
110.     Стус В. С. Зникоме розцвітання // Слово і час. с 1991, –  № 5. –  С.4– 14.
111.     Стус В. Час творчості / Dichtensеzeit / Післямова Стуса Д. В. – К.: Дніпро, 2005. –704 с.
112.     Стус Д. В. Берегами конспектів Василя Стуса// Слово і час. –  2000.– №9.– С.42–44.
113.     Стус Д. В. „Палімпсести” Василя Стуса: творча історія та проблема тексту // Василь Стус Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.З: кн.1. – Львів: Видавнича спілка „Просвіта”, 1999. – С. 5–22.
114.     Стус Д. В. Життя і творчість Василя Стуса. К.: МП „Фотовідеосервіс”, 1992. – 86 с.
115.     Сулима В. Біблія і українська література: Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998. – 400 с.
116.     Тарнавська М. На смерть Василя Стуса // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Українське видавництво „Смолоскип” ім. В. Симоненка. Балтимор – Торонто, 1987.– С. 13.
117.     Тарнавський О. Знайомство з Василем Стусом // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. –  Українське видавництво „Смолоскип” ім. В. Симоненка. Балтимор – Торонто, 1987. – С. 302–314.
118.     Ткаченко. А. Поетика /стиль, текст/ твір як бінарні опозиції // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: В 2 т.– Львів: Видавництво „Світ”. – 1999. – Т.1. – С. 385 – 392.
119.     Царинник М. Повернення Орфея // Василь Стус, Свіча в свічаді. – Сучасність, вид. 2– ге, 1977. – С. 7–27.
120.     Цілинко Т. Поетика творів Василя Стуса // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвячено вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина. – Донецьк, 2001.
121.     Черненко О. Нове духовне світовідчування в поезіях українських дисидентів // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.– К.: Видавництво „Рось”, 1994. – С. 440–450.
122.     Шевельов Ю. Трунок і трутизна. Про „Палімпсести” Василя Стуса // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: В 3 т. –  К.: Видавництво „Рось”, 1994. – Т.З. – С. 366–395.
123.     Шевченко Т. Г. Кобзар. – К.: Радянська школа, 1987. – 608 с.
124.     Шелест В. Василь Стус – людина, поет, легенда // Визвольний шлях. – Лондон–Київ, 1996. – № 7. – С. 885–893.
125.     Шерех Ю. Трунок і трутизна: Про „Палімпсести” Василя Стуса // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993. – С. 222–264.
126.     Шум А. Поезія Василя Стуса // Зимові дерева : Перша збірка поезій. – Брюссель : Література і мистецтво, 1970. – 206 с.
127.     Яременко В. „І я гукну, і син мене почує...” // Дніпро. – 1990. – №4. – С. 71–76.
128.     Яструбецька Г. Концепт „Україна” в поезотворчості Василя Стуса // Слово і час. – 2004. – №10. – С. 37–44.