.

Період трьох літ у творчості Тараса Григоровича Шевченка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ 6
РОЗДІЛ 2 ПЕРІОД «ТРЬОХ ЛІТ» - ЯК ОДИН З ПЕРІОДІВ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 15
2.1 Поетична творчість письменника періоду «трьох літ» 15
2.2 Поезія «Три літа» – як провідний вірш цього періоду 19
2.3. Провідні мотиви та образи поезій періоду «трьох літ» 21
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Анісов В. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. – К.: Дніпро, 1996. – 392 с.
2.    Бородін В. Автор-оповідач у поемі Т.Шевченка «Сон» // Українська мова і література в школі. – 1997. – №2. – С. 21-25.
3.    Бородін В.С. Т.Г. Шевченко. Біографія. – К.: Наукова думка, 1984. – 545 с.
4.    Вовк О.М. Містерія Т.Шевченка «Великий льох» у контексті національної ідеї: Інтерактивні уроки-дослідження // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. – 2003. – №6. – С. 44-54.
5.    Гончаренко Н.О. Гімн волі: Поема «Кавказ» Т.Шевченка: Урок. // Дивослово. – 2004. – №6. – С. 20-25.
6.    Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 520 с.
7.    Забужко Н.Я. «Не дуріте дітей ваших...», або як читати Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – №3-4. – С. 14-19.
8.    Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., Обереги, 2004. – 420 с.
9.    Зеров М. Українське письменство. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 580 с.
10.    Канівська О. Шевченкові уроки // Дивослово. – 2000. – №3. – С. 24-25.
11.    Кирилюк Є. Тарас Шевченко. – Життя і творчість. – К., 1994. – 652 с.
12.    Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.
13.    Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1990. – 272 с.
14.    Маланюк Є. До справжнього Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – №3-4. – С. 3-7.
15.    Маланюк Є. Ранній Шевченко. Три літа. // Українська мова і література в школі. – 1993. – №3. – С. 5-19.
16.    Новиченко Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина. – К.: Дніпро, 1992. – 175 с.
17.    Павленко С. «І всякий день перед нами»: матеріали до уроку за поемою «Великий льох» // Українська мова та література. – 2002. – №46. – С. 5-6.
18.    Павлів О. Поема-містерія «Великий льох» Т.Шевченка // Слово і Час. – 1991. - №6. – С. 6-9.
19.    Пільгук І. Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літератури. – К., 1993. – 468 с.
20.    Сверстюк Е. Шевченко і час. – К.: Воскресіння, 1996. – 160 с.
21.    Семенюк Г. Поетична сила і духовна велич Шевченкового слова // Студентський вісник (КНУ. Інститут філології) – 2003. – № 8–9. – С. 1-5.
22.    Сівацька-Земцова М.І. Поетична творчість Т.Г.Шевченка 1843-1847 рр. та періоду заслання. – К., 1994. – С. 107-193.
23.    Скуратовський В. Шевченко в контексті світової літератури // Всесвіт. – 1998. – №3. – С. 186-187.
24.    Творчий метод і поетика Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1980. – 504 с.
25.    Ткачук М. Вивчення поеми «Сон» Т.Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – №3-4. – С. 21-25.
26.    Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2002. – 180 с.
27.    Шевченківський словник. У 2 т. / Відп. ред..Є.П.Кирилюк. – К., 1986. – Т.1. – 415 с.
28.    Шевченко Т. Усі твори в одному томі. – Ірпінь (Київська область), Видавництво «Перун», 2006. – 824 с.
29.    Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. (КНУ)./ За ред. О.Грицаюк – К., 2003. – Вип. 5. – 309 с.
30.    Шестак А. Шевченко як націєвотворець // Студентський вісник. – 2003. – №8. – С. 3-5.