.

Образ модерної героїні у творах О. Кобилянської

Зміст
       ВСТУП………………………………………………………………………….3
       РОЗДІЛ 1. О. Кобилянська – новатор у просторі жіночої прози....................5
РОЗДІЛ 2. Новий тип героїні в українській жіночій прозі ХХ ст................11
РОЗДІЛ 3. Жіночий ідеал О. Кобилянської (за повістями „Людина”, „Царівна”)...........................................................................................................17
РОЗДІЛ 4. Образ сильної жінки у творах О. Кобилянської „Через кладку”,   
Valse melancoligue” та „Некультурна”.............................................................31
ВИСНОВКИ………………………………………………………...…………38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К.: Факт, 2003. ― 320 с.
2.    Агеєва В. Філософія жіночого існування // Бовуар Сімона де. Друга стать. В 2 т. / В. Агєєва – К. : Основи, 1994. – Т. 1. – С. 5 – 21.
3.    Агеєва В. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність [М.Вовчок] / В. Агеєва // Слово і час. – 2002. – №4. – С. 27 – 33.
4.    Березовчук Л. Пришестя дискурсу / Л. Березовчук // Критика. – 2001. – вересень. – С. 24 – 29.
5.    Білецький Л. Три сильветки. Марко Вовчок ― Ольга Кобилянська ― Леся Українка / Л. Білецький. – Вінніпеґ – 1951. – 127 с.
6.    Білоус Н. Феміністична проблематика прози  Ольги Кобилянської / Н. Білоус // Українська мова і література в школі. – 1999. – №1. – С. 36 – 38.
7.    Бовуар Сімона де. Друга стать / Перекл. З французької: В 2 т. / Бовуар Сімона де. Том 1. – К.: Основи, 1995. – 390 с.
8.    Бовуар Сімона де. Друга стать / Перекл. З французької: В 2 т. / Бовуар Сімона де. Том 2. – К.: Основи, 1995. – 392 с.
9.    Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України1884-1939 / М. Богачевська-Хомяк. – К.: Либідь, 1995. – 424 с.
10.    Булкіна І. Жіноча догма / І. Булкіна // Критика. – 2001. – вересень. –             С. 30– 31.
11.    Веретейченко І. Образ митця в українському модернізмі / І. Веретейченко // Ґендер і культура: зб. ст. – К.: Факт, 2001. – С. 171 – 177.
12.    Вознюк В. Про Ольгу Кобилянську: Нові матеріали. Роздуми. Знахідки /     В. Вознюк. – К.: Дніпро, 1983.– 183 с.
13.    Вулф. В. Власний простір / В. Вулф. – К.: Альтернативи, 1999. – 112 с.
14.    Вулф. В. Жінки та розповідна література / В. Вулф // Ї. – 2000. – №17. –       С. 78 – 86.
15.    Гаврилюк О. Тема духрвного розкріпачення жінки у творчості                      О. Кобилянської / О. Гаврилюк // Дивослово. – 2006. – №4 – С. 15 – 18.
16.    Гаєвський С. Літературна діяльність  Ольги Кобилянської / С. Гаєвський // Україна. – 1928. – кн. 1. – С. 25 – 34.
17.    Горбач А.-Г. Німецький духовний світ молодої Кобилянської / А.-Г. Горбач // Сучасність. – 1984. – № 11 – С. 16 – 18.
18.    Грабовська І. Жіночність – трагедія України? / І. Грабовська // Критика. – 1999. – грудень. – С. 24 – 25.
19.    Грицай О. Ольга Кобилянська. З приводу 35-тих роковин літературної праці / О. Грицай – Чернівці, 1992. – 15 с.
20.    Грушевський М. Новини нашої літератури: „Царівна”, оповідання                О. Кобилянської / М. Грушевський // ЛНВ. – 1898. – Т. 1. – Кн. 3. –               С. 174 – 180.
21.    Гундорова Т. Femina Melancholica: Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. – К.: Критика, 2002. –272 с.
22.    Гундорова Т. Європейський модернізм чи європейські модернізми? (Українська перспектива ) / Т. Гундорова // Слово і час. – 1995. – №2. –        С. 28 – 31.
23.    Гундорова Т. Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської  (До 125-річчя з дня народження) / Т. Гундорова // Радянське літературознавство. –1988. – №11. – С. 32 – 42.
24.    Гундорова Т. Появлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л.: Літопис,     1997. – 300 с.
25.    Демченко І. Особливості поетики Ольги Кобилянської / І. Демченко. – К.: Твім інтер, 2001. – 208 с.
26.    Денисенко М. „Бути собі ціллю!” ( феміністична проблематика прози Ольги Кобилянської) / М. Денисенко // Слово і час. – 1997. – №5 – 6. – С. 48 – 52.
27.    Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І Денисюк – К.: Вища школа, 1981. – 215 с.
28.    Дзюба І. Читаючи Кобилянську (кілька зіставлень) / І. Дзюба // Українська мова і література в школі. – 1986. – №2. – С. 20 – 27.
29.    Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Д. Донцов. – Львів, 1991. – 294 с.
30.    Євшан М. Боротьба генерацій і українська література / М. Євшан. – В кн.: Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К.,1998. – 658 с.
31.    Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.: „Феміна”, 1995. – 688 с.
32.    Єфремов С. Літературно-критичні статті / С. Єфремов. – К.: Дніпро, 1993. – 351 с.
33.    Жижченко Л. Ольга Кобилянська та її фемінізм / Л. Жижченко // Українській модернізм зі столітньої відстані. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Вип. Х, спеціальний. – Рівне: РДГУ, 2001. –                   С. 253 – 259.
34.    Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство / Н. Зборовська. – К.: „Академвидав”, 2003. – 392 с.
35.    Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська. – Львів: Літопис, 1999. – 336 с.
36.    Зуєвський О. Ольга Кобилянська і Шопенгауер / О. Зуєвський // Українська література: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К.: АТ „Обереги”, 1995. – С. 214 – 223.
37.    Ільчук Х. Чи була Ольга Кобилянська феміністкою? / Х. Ільчук // Українська мова та література в школі. − 2005. − № 46. − С. 10 – 14.
38.    Калениченко Н. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Напрями, течії / Н. Калиниченко. – К.: Наукова думка, 1983. – 254 с.
39.    Калениченко Н. Українська проза початку ХХ ст. / Н. Калиниченко.  – К.: Наукова думка, 1964. – 448 с.
40.    Камінчук О. Світоглядно-естетична еволюція Ольги Кобилянської  /             О. Камінчук // Актуальні проблеми сунаукових праць. Вип. ХІ. ― Рівне: Перспектива, 2002. – С. 120 – 128.
41.    Кобилянська О. Ахорди / О. Кобилянська // Літературно-науковий вісник. 1998. Т. 2. – 150 с.
42.    Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади / О. Кобилянська. ― К.: Дніпро, 1982. – 359 с.
43.    Кобилянська О. Твори: в 2 Т. / О. Кобилянська. – К.: Дніпро, 1988. – Т. 1 . – 541 с.
44.    Кобилянська О. Твори: в 5 Т. / О. Кобилянська. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – Т. 1. – 490 с.
45.    Кобилянська О. Твори: в 5 Т. / О. Кобилянська. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – Т. 4. – 510 с.
46.    Ковальчук О. Ольга Кобилянська та її повість „Людина” / О. Ковальчук // Дивослово. – 2002. – №12. – С. 38 – 44.
47.    Кримський А. „Царівна”. Оповідання Ольги Кобилянської  / А. Кримський //Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. – К.: Держлітвидав, 1963. –        С. 36 – 38.
48.    Крупка М. А. Еволюція жіночих образів у феміністичній прозі („Некультурна” О. Кобилянської) / М. А. Крупка // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: НаУОА, 2000. – С. 170 – 174.
49.     Ласло М. Тема емансипації жінки у творчості О. Кобилянської / М. Ласло // Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. – К.: Держлітвидав, 1963. –          С. 324 – 340.
50.    Лебедівна Л. Одвічний пошук гармонії (Три іпостасі Ольги Кобилянської в оповіданні „Меланхолійний вальс”) / Л. Лебедівна // Слово і час. – 2003. –№7. – С. 70 – 75.
51.    Луців Л. Природа О. Кобилянської / Л. Луців // Літературно-науковий вісник. 1930. Кнг. 10.
52.    Мазепа В. Український модернізм початку ХХ столітття: спроба синтезу естетизму та української ідеї В. Мазепа // Філосовська думка. – 1998. – №2. – С. 81 – 97.
53.    Маковей О. Ольга Кобилянська ( Літературно-критична студія) / О. Маковей // Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. К.: Держлітвидав,1963. –           С. 44 – 67.
54.    Маланчук-Рибак О. Жінка в історії: Навчальна хрестоматія для студентів історичних та гуманітарних факультетів університетів / О. Маланчук-Рибак. – Львів, 2002. – 152 с.
55.    Маланюк Є. Жіноча мужність / Є. Маланюк // Нова хата. – 1931. ч. 12 –         С. 2 –4.
56.    Мельник В. Модернізм української прози / В. Мельник // Сучасність. –1996. – №12. – С. 105 – 109.
57.    Мельничук Б. Битва за красу / Б. Мельничук // Ольга Кобилянська. До 100 річчя з дня народження. Вінницьке книжково-газетне видавництво, 1963. – С. 52 – 64.
58.    Остап Луцький і сучасники. Листи до О. Кобилянської й І. Франка та інші забуті сторінки / О. Луцький. – Нью-Йорк – Торонто, 1994. – 206 с.
59.    Павличко С. Дискурс українського модернізму в українській літературі /      С. Павличко.– К.: Либідь, 1997. – 360 с.
60.    Павличко С. Фемінізм / С. Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 322 с.
61.    Павлишин М. „Мені не соромно отворити уста про мої чувства”: Неопубліковані листи Ольги Кобилянської до Осипа Маковея /                           М. Павлишин // Сучасність. – 2003. – № 2. – С. 127 – 143.                                                                            
62.    Павлишин М. Атобіографічна персона та дарвіністська „людина”                  О. Кобилянської / М. Павлишин // Сучасність. – 2001. – №4. – С. 113 – 121.
63.    Погребенник В. Золоте пасмо художньої прози Ольги Кобилянської /                         В. Погребенник // Кобилянська О. Людина. – К., 2000. – С. 5 – 14.
64.    Поліщук Я. Прагнення модерної особистості (Жінка як персонаж української літератури початку ХХ століття) / Я. Поліщук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №5. – С.55 – 59.
65.    Романець О. О. Кобилянська і народна творчість О. Романець // Ольга Кобилянська. Статті і матеріали. – Чернівці, 1958. – С. 99 – 106.
66.    Рудницький М. Закрите обличчя Кобилянської / М. Рудницький // Світ. – 1927. – ч. 21 – 22. – С. 2.
67.    Сойка О. О. Кобилянська. Царівна. (Ґенеза, характеристика осіб, зміст) /      О. Сойка. – Літературно-критична бібліотека. – ч. 24. – Львів – 32 с.
68.    Теплінський М. Жіноча доля в класичній літературі / М. Теплінський // Дивослово. – 1996. – №7. – С. 8 – 11.
69.    Турбацький Л. Із статті „Літературні замітки” / Л. Турбацький // Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. – К.: Держлітвидав, 1963. – С. 41 – 43.
70.    Хоткевич Г. „Земля”. Повість Ольги Кобилянської (Критична оцінка) /          Г. Хоткевич // Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. ― К.: Держлітвидав, 1963. – С. 104 – 147.