.

Міфологія у античному творі Лесі Українки Кассандра

Зміст


Вступ......................................................................................2
Розділ І “АНАЛІЗ ДРАМАТИЧНОЇ  ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА””.....................................................................7
Розділ ІІ “ІСТОРИЗМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ “КАССАНДРА”.........................................................15
Висновки..............................................................................22
Список використаної літератури.............................................24
 

Висновки
Працюючи та досліджуючи дану тему були зроблені наступні висновки:
Отже, по завершенню першого розділу ми можемо сказати, що Леся Українка вдало трансформувала міфологічну розповідь про Кассандру, як головну героїню так і навколишні події які розгорталися поряд з нею, всі події які міфологічно ідуть з самим міфом про Кассандру логічно пов’язані з сюжетом талановитої письменниці. Звичайно відмінності були, вони мусять бути бо буде здаватися, що авторка просто переписала міф про Кассандру. Авторська рука відчувалася на сам перед у стилі, не зважаючи на те, що атмосфера античності залишилася, навіть в деяких епізодах підсилилася. Сюжетних відмінностей було багато але це не спотворювало міфічну правду, авторка тільки передавала свої почуття через зміну деяких не суттєвих подій та образів.
Беззавітно вірячи в прогресивний хід історії людства, Леся Українка була глибоко переконана, що сприяти цьому можуть лише люди високих моральних принципів. Прогрес суспільно-політичний та економічний, на думку Лесі Українки, має поєднуватися з прогресом морально-етичним.
Отже, головна героїня твору причетна до певної конкретно-історичної епохи. Істотні риси цієї епохи відбиваються в творі, але як елемент ширшого ідейно-художнього узагальнення, що синтезує не лише минуле і сучасне, а й майбутнє. А саме цей твір став відображенням античності у всесвітній літературі. А також міфологічна концепція збереглася не зважаючи на деякі авторські додатки та викривлення.
У ході роботи, при дослідженні даної теми було:
•    опрацьовано та визначено античних героїв у даній драматичній поемі;
•    простежено проблематику головної героїні твору та розглянуто образ пророчиці, як представника культури грецької античності;
•    порівняно даний твір із відповідними міфами;
•    проаналізовано характерну лексику античності;
•    досліджено історичну базу поеми
 
Список використаної літератури
1.    Криловець А.О. Поліщук Я.O. “Кассандра” Лесі Українки і європейський модернізм. – Остріг: 1998. – 3-90 с.
2.    Леся Українка. “Драматичні твори” Дніпро. – Київ.: “Дніпро”, 1981. – 86-175 с.
3.    Войтюк А.Ю. Природа історизму Лесі Українки – Радянське літературознавство. - 1984. - № 5.– С.31-40.
4.    Забужко О.С. До характеристики філософсько-історичної концепції Лесі Українки – Філософська і соціологічна думка. – 1989. – № 4. – С.86-96.
5.    Кримський А. Ю. Із спогадів щирого друга – Твори: В 5 т. – К., 1972. – Т.2.  – 750 с.
6.     Леся Українка. Драматичні твори. – К., 1989.– 260 с.
7.     Мифы народов мира (энциклопедия) / гл. редак.: С.А. Токарев – М.: Советская энциклопедия – 1987.
8.    Український Радянський Енциклопедичний Словник / гл. Редак.: Ф.С. Бабичева. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії ім. М.П. Бажана – 1988.