.

Міфологічний образ чудовиська в українській літературі XX с


Зміст


Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Трактування образу чудовиська в контексті світової міфології.
1.1. Дослідження міфологічного образу дракона зарубіжними науковцями……………………………………………………………..6
          1.2. Зображення дракона-змія в східнослов’янському просторі..............9
Розділ 2. Міфологічний образ чудовиська у творчості українських письменників ХХ ст. ............................................................................14
Висновки…………………………………………………………………………22
Список використаної літератури………………………………………………..25
Список використаної літератури


1. Багряний І. П. Тигролови: Роман; Огненне коло: Повість. – К.: Укр.  Письменник, 1996. – 350 с.
2.    Борхес Х. Л. Книга видуманих  істот / Пер. з ісп. Е. Лисенко. - СПб.: Азбука, 2003. - 384 с.
3.    Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. Ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – С. 246.
4.    Винничук Ю. П. Місце для дракона // Спалах: Оповідання, повісті. – К.: Рад. письменник, 1990. – С. 273 – 350.
5.    Голосова Т. В. Символ дракона крізь віки і культури //
6.    Грушевський M. C. Історія української літератури:В 6 т.9 кн.
Т. l. / Упоряд. В. В. Яременко; Авт. передн. П. П. Кононенко; Приміт. Л. Ф. Дунаєвської. — К.: Либідь, 1993. — 392 с. («Літературні пам’ятки України»).
7.    Дяченки Марина та Сергій. Ритуал: Роман. – Київ, 2006. – 280 с.
8.    Жулинський М. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі ХХ століття // Записки наук. товариства імені Т. Шевченка. Праці філолог. секції. – Львів, 1992. - С.141-153.
9.    Качуровський І. Загальний огляд української літератури XX сторіччя // Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 701 – 724.
10.     Міфологема “змій – вода – вогонь” в українському фольклорі. // Українська мова та література. – 1999. – Ч.12.
11.     Моклиця М. Слово – образ – міф – архетип // Основи літературознавства. Посібник для студентів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.22 – 27.
12.     Пономаренко В. В. Еволюція хтонічного образу в українському фольклорі: Дис. ... канд. філол. наук: 09.00.12. – Київ, 1999. – 19 с.
13.     Рибаков Б. А. Язичництво давньої Русі. – М.: Наука, 1988. – С. 199 – 208.
14.     Саєнко В. Апокаліптичний звір із середини: Поетика збірки «Учереві апокаліптичного звіра» // Українська мова та література. Київ. 2004. - №31/32. – С. 19 - 28.
15.     Скиба Р. Осінь на місяці, або Усміх Дракона
16.    Скрипник Г. А. Фантастичні істоти української міфології //
17.    Слов’янська міфологія
18.     Шевчук В.О. У пащу Дракона // Біс плоті: Іст. повісті. – К.: Твім інтер, 1999. – С. 117 – 212.
19.     Шевчук В.О. У череві апокаліптичного звіра: Іст. повісті та оповідання. – К.: Укр. Письменник, 1995. – 205 с.
20.     Таран Я. В. Образ дракона в міфологічному просторі східних слов’ян //
21.     Толкін Дж. Професор і чудовиська: есе / Пер. з англ., лат., др.-ісл. – СПб.: Азбука-класика, 2006. – 208 с.
 Скрипник Г. А. Фантастичні істоти української міфології //