.

М.Куліш та його звязок з театром Березіль


Зміст

Вступ 3
Розділ І. Біографія та творчий доробок Миколи Куліша 
1.1 Перші роки життя М.Куліша 
1.2 Другий етап життя видатного драматурга 
1.3 Творчий здобуток М. Куліша 
Розділ ІІ М. Куліш та театр „Березіль” 
2.1 Театр „Березіль” 
2.2 Зв’язок Миколи Куліша та театру „Березіль” 
Висновки 
Список використаних джерел 
 Список використаних джерел

1.    Багряний І. Душа “Народного Малахія”: (З нагоди вистави п’єси М.Куліша укр. театром під мистецьким керівництвом В.Блавацького) // Пам’ять століть. – 1998. – № 5. – С. 38-43.
2.    Барабан Л. Дороги за рубежем: [Про постановку п’єс М.Куліша за кордоном] // Наддніпрян. правда. – 1992. – 13 листоп. – С. 4.
3.    Гусєва С. “Любов ніжна і пристрасна”: [М.Куліш і театр “Березіль”] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 7. – С. 21-24.
4.    Драк А. Сценарії епохи Курбаса: [Згадується про постановку п’єс М.Куліша] // Укр. театр. – 1997. – № 1. – С. 14-17.
5.    Єрмакова Н. Духовна наснага вільного митця: До дня народж. Л.Курбаса: [Про постановку п’єс М.Куліша на сцені Харк. мистецького об-ня “Березіль” в 20-х р.р.] //Самостійна Україна. – 2001. – 15-22 лют.
6.    З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К.: Рад. Письменник. – 1991. – С.296.
7.    Історія української літератури. XІX століття: У 2 кн. Кн.2. Ч.2: 1960 – 1990-ті роки: Навч.посібник/ За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1995.- 512 с.
8.    Кравченко В. Українська проза ХІХ ст. - К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990. - 47 с.
9.    Кузякіна Н.Б. П’єси Миколи Куліша: Літ. і сценіч. історія. – К., 1970. – 251 с.
10.    Куліш А. Спогади про Миколу Куліша // Куліш М.Г. Твори: В 2 т. – К., 1990. – Т.2. – С.695 – 753.
11.    Куліш М.Г. Твори: В 2 т. – К., 1990. – Т.2.
12.    Кухарук Т. Одвічні питання “Народного Малахія” тоді й тепер: [Про сцен. постановки п’єси М.Куліша] // Укр. культура. – 2001. – № 6. – С. 10.
13.    Кучеренко З. Вадим Меллер: [Згадується про художнє оформлення п’єс М.Куліша в театрі “Березіль” Л.Курбаса] // Хроніка-2000. – 1997. – № 19-20. – С.325-343.
14.    Літературна енциклопедія. – К., 1986.
15.    Медведев О. “Мина Мазайло” Кулиша – впервые в России: [О постановке пьесы в Московском театре на Перовской] // Киев. ведом. – 1996. – 13 апр. – С.16.
16.    Новоселицька Н. Майстер: [Про постановки творів М.Куліша видатним реж. М.Данченком] // Київ. – 2002. – № 11. – С.178-184.
17.    Освітньо-інформаційний ресурс «Український центр»
18.    Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет: Репринтное воспроизведение издания 1934 года. – М., 1990. – 189 с.
19.    Салімонович Л. “Я вибираю Березіль…”: [Про постановки Л.Курбасом п’єс “Мина Мазайло”, “Народний Малахій”, “Маклена Граса”] // Україна молода. – 1993. – 30 квіт. – С. 8.
20.    Скалій Р. Дні Леся Курбаса у Вроцлаві: [Про постановку п’єс М.Куліша] // Самостійна Україна. – 1993. – № 2. – 20 січ.
21.    Смолич Ю. К. Розповідь про неспокій: Дещо з книги про двадцяті й тридцяті роки в українському літературному побуті: Частина перша. – К., 1968. – 210 с.
22.    Українська драматургія кінця ХІХ початку ХХ століття: аспекти щодо жанрової динаміки. – Одеса: Астропринт, 2006. – 310 с.
23.    Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. Упор. В.Яременко та Є.Федоренко. - К.: Рось. - 1994.- 686 с.
24.    Хрестоматія української літератори. Т1. – К., 2000. – 911 с.
25.    Хрестоматія української літератори. Т2. – К., 2000. – 823 с.
26.    Черкашин Р. Ми-березільці: Фрагмент із кн. театральних спогадів та роздумів: [в т.ч. про постановку п’єс “Комуна в степах” М.Куліша та “Яблуневий полон” І.Дніпровського у Харків. театрі “Березіль” в 20-х роках] // Сучасність. – 1996. – № 6. – Черв. – С.107-121.
27.    Шевелєва Г. “Кошмарні сновидіння Херсонської губернії” і не тільки…: [Про постановку п’єс М.Г.Куліша на сцені Херсон обл. муз.-драм. театру] // Степ: Літ.-худож. альм. – Херсон, 1992. – № 2. – С. 30-32.