.

Навички та уміння фахівця соціальної роботи

ПЛАН
Вступ 
Розділ І. Теоретичні основи діяльності соціального працівника 
1.1 Модель соціального працівника  
1.2 Вимоги до соціального працівника 
1.3 Обов’язки працівника соціальної роботи 
1.4 Професійна ідеологія соціального працівника  
Розділ ІІ. Навички та уміння фахівця соціальної роботи 
2.1 Сфери діяльності соціального робітника 
2.2  Функції соціального працівника 
2.3 Знання, уміння та навички фахівця соціальної роботи 
Висновки 
Список використаної літератури Список використаної літератури

1.    Батищева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю (методичні рекомендації). – К.: А.Л.Д., 1996. – 100 с.
2.    Бурлачук Л. Ф., Савченко Е. П. Психодиагностика (психодиаг-ностический инструментарий для использования в социальных службах). - К., 1995.
3.    Звєрєва І.Д. „Соціальна робота в Україні” // Навчальний посібник, - К. 2004, - 254 c.
4.    Інформаційно-методичний бюлетень Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи. — Донецьк, 1992. - № 1
5.    Карпенко О.Г. „Професійне становлення соціального працівника” // Навчальний посібник, - К. 2004, - 162 с.
6.    Киевские Ведомости. – 1999, 21 июня.
7.    Молода сім’я України 90-х, - К.: А.Л.Д., 1996. – 104 с.
8.    Права человека и работа в социальной среде: Пособие для училищ по подготовке социальных работников и работников социальной сферы. — Нью-Йорк; Женева, 1995. — 133 с.
9.    Социальная работа (журнал АСПСР РФ), — № 1—5. — 1992-1995.
10.    Социально-психологический диагностико-коррекционный ин-струментарий / Под ред. С А. Беличевой. — М., 1993.
11.    Соціальна політика і соціальна робота. – 1997, № 2,3.
12.    Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-терміноло-гічний словник) / За заг. ред. І Д Звєрєвої. — К.: Єтносфера, 1994.
13.    Ткаченко М., Король І., Ткаченко Л. Формування громадської думки в галузі прав дітей з психіатричними діагнозами. – К.: Арктур-А, 1999. – 72 с.