.

Проблеми перекладу англомовної юридичної документації на українську мову

ЗМІСТ

Розділ І. Вступ

Розділ IІ. Теоретичний аспект відтворення юридичних текстів при перекладі            
§ 1. Лінгвістичні особливості організації юридичної текстової літератури англійською та українською мовами.
1.1. Жанрово-стилістичні особливості юридичних текстів англійською та українською мовами.
1.2. Лінгвокультурні фактори організації юридичних англомовних та україномовних текстів:
а) культурні;
б) історико-соціальні;
в) політико-економічні.
§ 2. Теоретичний аспект використання перекладацьких засобів при перекладі юридичних текстів і документації.
§ 3. Термінологічна лексика в аспекті теорії перекладу юридичної текстової літератури.

Розділ ІІІ. Особливості перекладу англомовної юридичної документації на українську  мову
§ 1. Особливості перекладу юридичних документів за сферою їх застосування і галузями права (Contract, Corporate and Intellectual property Law).
§ 2. Особливості перекладу рішень суду та документів інших органів судової юрисдикції.
§ 3. Особливості перекладу міжнародних правових конвенцій.

Висновки

Список  використаної літератури
Список використаної літератури

1.    Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. – вид. “Союз”, 2001 р.
2.    Арнольд І. В.  Лексикология современного английского языка - Москва 1993 р.
3.    Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. - Підручник для ВНЗ–4-е изд. 2002 р.
4.    Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно – політичної літератури українською мовою. – К.:.НД, 1968.
5.    Борисова Л.І. Основні проблеми науково – технічного перекладу. – М.: МГУ, 1983.
6.    Бреус Е. В.  Основы теории и практики перевода - Москва 2000 р.
7.    Верба Л. Г.  Порівняльна лексикологія англійської та української мов - вид. «Нова книга» 2003 р.
8.    Виноградов В. С.  Общие лексические вопроси - Москва 2004 р.
9.    Голікова Ж. А.  Перевод с английского на русский - Москва 2003 р.
10.    Головін В.М.  Термінологія. - М.:  Наука,  1981.
11.    Коваленко А. Я. Науково технічний переклад - вид. « Карп’юка» 2001 р.
12.    Казакова М. В.  Практические основы перевода - Санкт-Питербург 2001 р.
13.     Калюжна В.В. Стиль англомовніх документів. К.: Наукова думка,1982.
14.    Карабан В.   Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову - Вінниця 2003 р.
15.    Карабан В.   Переклад англійської наукової і технічної літератури - 2002 р.
16.    Комісаров В. Н. Общая теория перевода - Москва 1999 р.
17.    Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І.  Посібник по перекладу з англійської  мови на російську. – вид. «Вища школа» 1985 р.
18.    Коптілов В.   Теорія і практика перекладу - Київ 2003 р.
19.    Мирам Г.  Переводные картинки - Київ 2001 р.
20.    Мостовий М. І.  Лексикологія англійської мови - Харків 1993 р.
21.    Назаров В.Ф. Курс юридичного перекладу. М.:МГУ, 2000.
22.    Раєвська Н. М.   English lexicology - Київ 1991 р.
23.    Сухенко К. М.  Лексичні проблеми перекладу. –  Київ. Нац. Універ. Ім..Тараса Шевченка. 1992 р.
24.    Тимченко І. І. , Головченко Г. Т. , Дерев’янко І. В. , Остапенко Г. І.   Теорія і практика перекладу - Харків 1998 р.
25.    Федоров А. В.   Основы общей теории перевода - Москва 2002 р.
26.    Цимерман М.   Англо-русский юридический словарь переводчика - «Наука» 1993 р.
27.    Циткіна Ф.О. Термінологія й переклад. – Львів: ВЛІ, - 1988.
28.    Шевченко Й. С. Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної
     комунікації. - Харків: Константа, 2002.
29. Енциклопедичний юридичний словник – Київ 2001 р.
30. Korunets I. V.  Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia 2001 р.

5. Ivanova L.I., Sheberstova T.B. The Peculiarities of the English Legal Term and Their Reflection in Translation //The Problems of Intercultural Communication (international conference materials). ISUCT Press: Ivanovo, 2000.
6. Superanskaya A.V., Podolskaya N.V., Vasilieva N.V. General Terminology: Theoretical questions. – Moscow, 1989.
7. The Language of Law /Pigolkin A.S. – Moscow, 1990.