.

Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)


ЗМІСТВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
РОЗДІЛ 1.1. ПОНЯТТЯ ПЕРЕКЛАДУ. ПОНЯТТЯ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ. 5
РОЗДІЛ 1.2.ПЕРЕКЛАД ГАЗЕТНО –ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ. 7
РОЗДІЛ 1.3. ПОНЯТТЯ РЕАЛІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ. 13
РОЗДІЛ 1.3.1. ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ. 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ НА ОСНОВІ ПЕРЕКЛАДУ СТАТЕЙ З ГАЗЕТИ НЬЮ- ЙОРК ТАЙМС. 18
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
ДОДАТКИ 25
РЕЗЮМЕ 33
SUMMARY 34
РЕЗЮМЕ


Мета даної курсової роботи  полягає у дослідженні проблеми перекладу суспільно- політичних реалій- американізмів.
Предметом дослідження є статті з газети Нью- Йорк Таймс.
    Курсова робота складається з восьми структурних частин : змісту, вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків та резюме. В першому розділі розглядається теоретичний аспект проблеми перекладу, перекладу газетних публікацій та перекладу реалій. В другому розділі розглядається практичний аспект проблеми перекладу суспільно- політичних реалій- американізмів на основі перекладу статей з газети Нью- Йорк Таймс. У висновках автор робить підсумки своєї курсової роботи та коротко окреслює головні проблеми, які розглядались в даній курсовій роботі. В списку використаних джерел автор подає список інформаційних джерел, що були використані при написанні курсової роботи. В додатках подаються статті мовою оригіналу на прикладі перекладу яких у другому розділі розглядався переклад суспільно- політичних реалій- американізмів.
Переклад суспільно- політичних реалій- американізмів являє собою певну проблему для перекладача, через те, що для їх перекладу перекладач має володіти певними фоновими знаннями аби текст перекладу був зрозумілий та не був “чужим” для людей, що не володіють мовою оригіналу тексту.

SUMMARY

The main aim of this course paper is to investigate the problems in translation social and political realia.
The subject of investigation – articles from The New York Times newspaper.
    This course paper consists of eight structural parts : contents, introduction, two chapters, conclusions, summary, bibliography and annexes. In chapter I author of this course paper investigates the theoretical aspect of the problem. In chapter II the practical aspect of the problem is shown, based on translation of articles from The New York Times newspaper. The articles are given in annexes.
    The author of this course paper thinks that translator is to be responsible for his translation, as people who don’t know the language of original text, perceive translation as sush. That is why it is very important not only to preserve the main sense of the original text, but also to preserve the stylistic features of the latter.