Україна в роки Великої Вітчизняної Війни

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ В ПЛАНАХ НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР  7
1.1. Початок Великої Вітчизняної Війни та військова готовність України  7
1.2. Діяльність ОУН після приходу радянської влади 12
РОЗДІЛ 2. НАПАД НІМЕЧЧИНИ НА РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ 15
2.1 Україна в планах „блискавичної війни” 15
2.2 Напад Німеччини та відступ радянських військ з території Західної України 18
РОЗДІЛ 3. ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАСЛІДКИ ВІЙНИ 26
3.1 Корінний перелом у ході війни та початок визволення України 26
3.2 Завершення війни та повне визволення території України 31
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.    Аркас М. М. Історія України-Руси. – К., 1990.
2.    Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999.
3.    Болей П. Р. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року: причини і наслідки. – К., 1996.
4.    Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посіб. – К., 1996.
5.    Бульон-Боровець Г.Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху. Склади. – К., 1996.
6.    Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів, 1996.
7.    ДорошенкоД. Нариси історії України. – К., 1991. – Т. 1-2.
8.    Історія України. Курс лекцій - кн. 1 - Київ, 1992р.
9.    Історія України / С. В. Кульчицький (керівник) та ін. – К., 1998.
10.    Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К., 1996.
11.    Історія України: Навч. посіб. – К., 1997.
12.    Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.
13.    Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). – К., 1995.
14.    Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів, 1990.
15.    Кульчицький С. В., Коваль М. В., Лебедева Ю. Г. Історія України: Навч. посіб. – К., 1998.
16.    Мельник Л. Г. Історія України. – К., 1991.
17.    Полонсъка-Василенко Н. Історія України. – К., 1995. – Т. 1-2.
18.    Сергійчук В. ОУН–УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К., 1996.
19.    Субтелъний О. Україна. Історія. – К., 1993.
20.    Толочко П. П. Від Русі до України. Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці. – К., 1997.