Соціально-економічний розвиток Острога XVI - початку XVII ст

План

I. Вступ.......................................................................................................................3
  Розділ 1. Економічний розвиток Острога в XVI - початку XVII ст………………………………………………………………………………
      1.1. Вплив основних факторів на розвиток економіки міста............................
    1.2. Основні напрямки діяльності князя Василя-Костянтина Острозького в економічній сфері..................................................................................................
    1.3. Основні фактори розвитку торгівлі і ремесла............................................
  Розділ 2. Соціальний розвиток м.Острога в XVI - поч. XVII ст.........
    2.1. Напрямки соціальної політики В.-К. Острозького....................................
    2.2. Освіта населення як передумови розташування на соціальні групи..........
II. Висновки.........................................................................................................
IV. Список використаних джерел та літератури.............................................

Література
  1.Атаманенко  В.Б. Селянське господарство Волині другої половини  XVI століття :деякі аспекти вивчення // Матеріали I-III науково-краєзнавчих конференцій “Остіг на порозі 900-річчя” (1990-1992рр.).-Частина I.-Остіг,1992.-С.19-21.   
2. Бачинський В. М., Гром В. М., Цибульський В. І. Волинь у XVI-XVIII століттях. Київ. 1997.-111 ст.
3. "Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року)
/Переклад, упорядкування і передмова Ірини Ворончук. К.: Старокостантинів, 2001
4.  Грицюк І.В. Соціально-економічний розвиток Острога в другій половині VXI століття //Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Острог на порозі 900-річчя” (1990-1992рр.)-Частина І.-Острог,1992.-С.54-56.
  5. Заяць А. Економічний розвиток Острога в XVІ-першій половиніXVII ст. //Острозька давнина: Дослідж. і матеріали. - Л., 1995. - вип. 1. - С. 32-36.
6.  Ковальський М.П. Документальні письмові джерела з історії Острога.//Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій ”Острог на порозі 900-річчя”.-Острог,1992.-С.92-95.
    7. Ковальський М. Документальні свідчення 1635р. про Острозьких ремісників //Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси - Острог, 1998. С. 128-130.
8.  Ковальський М.П. Свідки сивої давнини. //Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси - Острог, 1998. С.9-21.
9.  Марискевич Г.Ф., Марискевич Ф.Ф. Остріг-провідний осередок освіти на України в друг. пол. XVІ ст. //Матеріали v науково-краєзнавчих конференцій ”Острог на порозі 900-річчя”.-Острог,1994.-С.87-95.
    10.  Микитьсь В. Давньоукраїнські студенти і професори. - К.: Абрис, 1994.-288 с.
      12. Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576-1636) (Під. ред. Я. Д. Ісаєвич. АН УРСР Ін-т сусп. наук.-к.; Наукова  думка, 1990-192 с.
11.  Митрополит Іларіон .Князь Костянтин Острозький: його культурна праця.Історична монографія.1992.-160с.
13. Новосілецький А.Острог на Волині. Науково-популярний нарис з найдавніших часів до початку XX століття. Острог, 1999.-160 ст.
 14. Острогіяна в Україні і Європі. матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (Велика Волинь т. 23) 29-30 червня. Старокостянтинів, 2001.
  15. Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. Острог.-Нью-Йорк, 1999.- С. 137-144; С. 263-271. 
   16.   Саух П. Князь Василь- Костянтин Острозький. - Рівне, Волинські обереги. 2002. - 244 ст.
  17.   Пасічник І. Князь Василь-Костянтин Острозький//Острозькі просвітники XVІ-XXст. –Острог,2000.-С. 5-15.
  18.  Шпінель Р.С. Роль еврейской общины древнего Острога в развитии культуры и экономики края. //Матеріали v науково-краєзнавчих конференцій ”Острог на порозі 900-річчя”. -Острог,1994. -С. 178-180.
  19.  Яремено В.І. до проблеми становлення Острога як середньовічнього міста за державними матеріалами//Матеріали v науково-краєзнавчих конференцій ”Острог на порозі 900-річчя”.-Острог,1994. -С. 180-182.

    20. Ковальський Н. Акт 1603 года раздела владений князей Острожских как исторический источник //Вопросы Отечественной историографии и источниковедения. - Днепропетровск, 1975.-С. 113-137.
    21. Ковальський Н. П. Источники по истории Украины XVI- пер. пол. XVII в. Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. - Дніпропетровськ-1979.
    22. Ковальський Н. П. Источники по социальноекономической истории Украины XVI- пер. пол. XVII в. – Днепропетровск- 1982. -С.  69-71.
    23. Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV-60-х годах XVI в. - к., 1989. Сс.154, 130, 138
 
 

Студентські статті